Koristite napredna rešenja za napredno poslovanje, obezbedite dodatnu garanciju banke sa ciljem ispunjenja obaveza plaćanja putem avalirane menice

Avaliranje menica

  • Osigurajte unapred ispunjenje vaših obaveza prema dobavljačima i ugovorite bolje uslove poslovanja

Više informacija o avaliranju menica

Na raspolaganju vam je dinarska menica sa periodom do 72 meseca

  • Obezbedite sigurnost da ćete naplatiti menicu na dan dospeća
  • Proizvod vam je dostupan ukoliko ste kreditno sposobni i imate otvoren tekući račun u banci
Avaliranje menice vam je dostupno uz otvoren Dinarski račun za domaća pravna lica i preduzetnike

Možda vas zanima i

Za više informacija o avaliranju menica posetite nas lično Zakažite sastanak