Obezbedite efikasan način plaćanja za uvezenu robu, povećajte stabilnost i sigurnost u poslovanju sa inostranim dobavljačima

Uvozni akreditiv - Nostro

  • Obezbedite dodatnu sigurnost u poslovnom odnosu između kupca i prodavca
  • Ubrzajte novčane tokove i osigurajte bolju likvidnost
  • Olakšajte upravljanje obrtnim sredstvima
  • Povećajte obim aktivnosti

Više informacija o Nostro - uvoznom akreditivu

Na raspolaganju vam je instrument međunarodnog plaćanja, koji podrazumeva neopozivu obavezu Banke, da po vašem nalogu i za vaš račun kao nalogodavca (uvoznika), plati uvezenu robu korisniku (dobavljaču), a na bazi validnih prezentovanih dokumenata

 

  • Obezbedite duži rok plaćanja obaveza, što se pozitivno odražava na novčani   ciklus i upravljanje obrtnim sredstvima
  • Povećajte obim poslovnih aktivnosti kroz ispunjenje ugovornih obaveza, ostvarite saradnju sa novim dobavljačima 
  • Poboljšajte likvidnost zamenom avansnog angažovanja sopstvenih gotovinskih sredstava 
  • Odobrićemo vam iznos maksimalno u vrednosti predračuna ispostavljenog od ino dobavljača, a u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću

Možda vas zanima i