Vaša najčešća pitanja na jednom mestu

Pogledajte odgovore

Erste mBiz

mBiz je aplikacija za mobilno bankarstvo za preduzetike i pravna lica. Omogućava Vam da pratite finansije bez obzira na to gde se nalazite kao i da obavljate svakodnevne bankarske poslove u pokretu.

Bez obzira na to gde se nalazite, uz mBiz možete da pratite stanje i promet po računu, obavljate plaćanja, potpisujete naloge, preuzimate izvode, javite nam se za podršku ili savet i pronađete najbližu filijalu ili bankomat.

Ukoliko već koristite eBiz aplikaciju, mBiz možete aktivirati u samo par koraka. Prijavite se u eBiz aplikaciju i pošaljite zahtev za aktivaciju mBiz-a. Na imejl adresu i broj telefona koji ste kod nas prijavili dobićete registracioni i akitivacioni kod za aktivaciju mBiz-a. Sa Google Play-a, Apple Store-a ili HuawaiApp Gallery Store-a preuzmite mBiz na Vaš uređaj, pokrenite aplikaciju, unesite kodove koje ste prethodno dobili od nas i spremni ste za korišćenje mBiz-a.

Ukoliko niste korisnik eBiz-a potrebno je da odete do naše filijale gde ćemo ugovoriti eBiz uslugu, putem koje sami možete aktivirati mBiz.

Korišćenje mBiz-a je besplatno uz prethodno ugovorenu uslugu eBiz. Naknada za korišćenje eBiz-a je 200 dinara.

Erste eBiz

eBiz je aplikacija za elektronsko bankarstvo za preduzetnike i pravna lica koja će Vam olakšati upravljanje finansijama.

Zaboravite na odlazak u filijalu jer svakodnevne bankarske poslove poput plaćanja, provere stanja i prometa na računu, preuzimanja izvoda sada možete obavljati preko eBiz-a, odakle god i kad god Vam to odgovara.

Da biste postali korisnik eBiz-a potrebno je da u našoj filijali otvorite dinarski tekući račun, a zatim popunite zahtev za ugovaranje eBiz usluge. Kada ugovorite uslugu, poslaćemo Vam korisničke podatke za prijavu i sve je spremno za korišćenje eBiz-a.

eBiz vam omogućava da poslovne finansije držite na dohvat ruke. Jednostavno plaćajte u domaćem i inostranom platnom prometu. Napravite i koristite šablone za česta plaćanja. Pratite stanje i promet po računima i besplatno preuzimajte izvode. 

Naša podrška Vam je dostupna u svakom trentuku putem aplikacije. Uz eBiz koristite mBiz mobilnu aplikaciju, bez dodatne naknade. Sami aktivirajte mBiz, bez odlaska u banku.

Mesečna naknada za korišćenje eBiz-a je 200 dinara. U cenu je uračunato i korišćenje mBiz aplikacije za mobilno bankarstvo.

Platne kartice

Upit u vaše stanje možete izvršiti na bankomatu banke. Takođe, nudimo vam usluge elektronske banke pomoću kojih možete imati uvid u vaš račun u svakom momentu preko računara ili mobilnog uređaja.

 

 

Banka vam mesečno šalje izvode računa putem pošte ili mejla, u zavisnosti koji vid komunikacije ste izabrali prilkom otvaranja računa. Takođe, nudimo vam usluge elektronske banke, putem kojih u svakom trenutku možete da vidite izvršene transakcije, kao i rezervacije na čekanju.

Putem NetBanking i mBanking (samo za stanovništvo) aplikacije, imate mogućnost upravljanja svim vašim računima. Između ostalog putem ovih aplikacija možete i da vršite prenos sredstava između računa, koji vam je besplatan. Takođe možete vršiti i konverziju valuta sa vašeg tekućeg na devizni račun i obrnuto.

Broj ovlašćenih korisnika Visa Business kartica po računu je neograničen.

Svaka poslovna platna kartica iz ponude banke, bilo da je reč o debitnoj ili kreditnoj kartici, svojim dizajnom i funkcionalnošću osmišljena je sa ciljem pojednostavljenja raspolaganja sredstvima pravnog lica. Osnovna namena kartica je plaćanje troškova voznog parka, reprezentacije, sitnog inventara i sličnih rashoda.

Promena limita za pojedinačne korisnike Visa Business kartica je moguća. Za promenu limita, potrebno je da popunite zahtev za promenu limita i isti priložite u najbižoj filijali kako bi zahtev bio realizovan.

Čim primetite da vam nedostaje kartica, odmah se javite najbližoj filijali ili pozovite kontakt 021 677-21-16 od 0h do 24h za blokadu kartice. Za dodatne informacije pozovite naš kontakt centar na broj 0800 201 201 ili 060 48 48 000.

CVC2/CVV2 je broj koji je neophodan za plaćanje preko interneta. To je trocifreni broj napisan na poleđini platne kartice. Kada plaćate preko interneta potrebno je uneti CVC2/CVV2 u specijalno polje za unos.

Sa Visa Business Charge karticom je moguće vršiti plaćanja putem Interneta. Uslov za dobijanje Visa Business Charge kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u banci.

Plaćanje putem internet za korisnike Visa Business Electron kartica je opciono t.j. omogućava se na zahtev klijenta.

Naša banka korisnicima platnih kartica opciono nudi 3D Secure uslugu sigurnog internet plaćanja. Onlajn prodavnice koje imaju ovu mogućnosti označene su jedinstvenim logom Verified by Visa, MasterCard SecureCode .

Verified by Visa i MasterCard SecureCode su besplatne usluge sigurne kupovine Visa i MasterCard karticama na Internetu. Prilikom kupovine, potvrđujete identitet banci pomoću svoje lične lozinke - slično kao korišćenje PIN-a na bankomatu. Naša banka u svojoj ponudi ima Visa Business kartice, uz koje možete da ugovorite Verified by Visa uslugu sigurnog plaćanja.

Nikada ne treba da unosite PIN kod prilikom kupovine putem interneta, banke nikada neće tražiti dostavljanja PIN koda. Platnu karticu nemojte davati nikome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje. Nikada ne treba slati fotokopiju kartice mejlom. Preporuka banke je da proverite da veb stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https“.

Visa i Mastercard platne kartice naše banke koje imaju mogućnost plaćanja na internetu, mogu se koristiti i za plaćanja putem PayPal servisa. Politikom PayPal servisa, određeno je da se plaćanja mogu vršiti kako Visa, tako i MasterCard platnim karticama, dok se povlačenje sredstava na račun sa PayPal naloga, može vršiti isključivo sa Visa platnim karticama.

Pre upotrebe bankomata treba obratiti pažnju na izgled bankomata. Ukoliko se uoče neke dodatni uređaji ili oštećenja na bankomatu, potrebno je obratiti se zaposlenima u filijali ili pozovite kontakt centar banke sa poleđine kartice.

Krediti

Krediti na rok duži od 12 meseci po pravilu se odobravaju na osnovu hipoteke, osim u slučaju kredita za likvidnost i obrtna sredstva i okvirnog višenamenskog limita, kod kojih postoji mogućnost odobrenja bez hipoteke.

Da, postoji mogućnost izbora valute kreditiranja, u skladu sa vašim potrebama.

Učešće je obavezno kod investicionog kredita, u minimalnom iznosu od 20%. Visina učešća zavisi od predstavljenog biznis plana i plana realizacije same investicije.

Neophodno je da je kompanija posluje najmanje 24 meseca, kako bi se stekli uslovi za apliciranje za kredit.

Ne. Ukoliko uzimate kredit kao pravno lice, imovina kupljena iz kredita knjiži se na pravno lice.

Potrebno je da se dostavi dokumentacija u cilju definisanja rating-a vašeg preduzeća, ali je takođe potrebno da znamo i kolike su vaše potrebe. Na osnovu toga se donosi odluka o iznosu kredita koji se može dobiti bez obezbeđenja.

Da, jer dozvoljeno prekoračenje je kreditni odnos i kao takav potrebno je da se obradi u kreditnoj analizi.

Kod kredita kod kog se polaže depozit u visini od 100% kredita čuvate svoj depozit, te nakon otplate kredita ponovo raspolažete njime. Na taj način ste sigurni da ćete nakon vraćanja sredstava banci, koja ste prethodno investirali za neku namenu, sredstva imati na raspolaganju u punom iznosu. Takođe, u trenutku kada su niske stope na depozite, dobijate mogućnost realizacije kreditnog aranžmana pod povoljnim uslovima.

Na depozit se ne plaća kamata, ali je, zbog ovog vida obezbeđenja, kamatna stopa na kredit znatno niža nego u slučaju drugih kredita.

Vremenski period na koji možete dobiti kredit zavisi od vaših potreba, kreditne sposobnosti i drugih parametara koje banka uzima u obzir prilikom analiziranja vašeg kreditnog zahteva.

Transakciono bankarstvo i depoziti

Da, o čemu više informacija možete dobiti od relationship manager-a ili zaposlenih u filijali.

Postoji mogućnost razoročenja depozita pre isteka perioda oročenja na vaš zahtev, pri čemu banka isplaćuje glavnicu i iznos obračunate kamate za period od poslednjeg obračuna do datuma prekida oročenja, uz primenu kamatne stope za depozite po viđenju.

Sredstva svih klijenata položena u našu banku su u svakom trenutku u potpunosti sigurna.

Štednja po viđenju može se ugovoriti kako na određeno, tako i na neodređeno vreme, u skladu sa vašim potrebama.

Postoji. Mogućnost automatskog obnavljanja dogovara se pri sklapanju ugovora o oročenju. Ugovor se automatski obnavlja na isti rok uz uslove koji važe na dan isteka oročenja.

Dokumentarno poslovanje

Ne. Procedura prilikom apliciranja i odobrenja garancije ista je kao u slučaju kredita.

Garancije se odobravaju u dinarima ili u dinarima sa valutnom klauzulom, kao i u evrima.

U našoj banci ne nudimo eskont čekova, već samo menica.

Da, u našoj banci može se raditi faktoring.

Maksimalni iznos na koji se izdaje uvozni akreditiv je vrenost predračuna ispostavljenog od strane inostranog dobavljača, a u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta.

Da. Sa nama možete ugovoriti da vas obavestimo o akreditivu otvorenom u vašu korist. Takođe, pružamo pomoć vezano za uslove akreditiva i pomoć kod podnošenja dokumenata, a sve u cilju sigurne i uredne naplate. Pri tome, pružamo savetodavne usluge u vezi sa međunarodnim jednoobraznim pravilima za akreditve i ostalim zakonskim obavezama i odredbama unutar Republike Srbije.

Česta pitanja i korisni saveti