Zakup vozila

Želite da koristite novo vozilo o kome ste sanjali?
Želite da početna ulaganja i mesečnu zakupninu uskadite sa svojim mogućnostima?
Želite da vaše vozilo bude kasko osigurano tokom trajanja zakupa?

Rešenje  je zakup vozila.

Osnovna ideja zakupa bazira se na korišćenju i upravljanju predmetom zakupa tokom trajanja ugovora o zakupu, a ne sticanje pravnog vlasništva.
Prilagođavanjem vašim potrebama, omogućićemo da ekonomično koristite predmet zakupa i da mesečno plaćate uslugu za korišćenje.

Na vama je samo da odaberete vozilo i da nas kontaktirate.

Koje su prednosti zakupa vozila?

  • Jednostavna procedura odobrenja
  • Minimalno početno plaćanje
  • Zakupac koristi vozilo samo izvestan period na koji je ugovor o zakupu sklopljen
  • Predmet zakupa se ne vodi u poslovnim knjigama zakupca kao osnovno sredstvo
  • Zakup ne povećava zaduženost pravnog lica već nudi poboljšanu likvidnost
  • PDV se plaća kroz mesečne zakupnine - usluge zakupa
  • Zakup se ne prijavljuje Kreditnom birou kao kreditno opterećenje klijenta
  • Unapred definisan trošak za zakupca - fiksni trošak
  • Povoljnije premijske stope kasko osiguranja

Ko sve može biti zakupac?

Šta sve može biti predmet zakupa?

Putnička vozila

Laka komercijalna vozila

Odaberite vozilo i obratite nam se za ponudu

Kao specijalisti na polju zakupa vozila, potrudićemo  se da ostvarite svoje želje. Obratite nam se i napravićemo ponudu po vašoj meri.

 

Kako bismo kreirali optimalnu ponudu prema vašim željama i mogućnostima, pošaljite nam upit, a mi ćemo u najkraćem roku dostaviti najbolje rešenje za vas.

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja zakupa

Osiguranje predmeta zakupa

Neophodno je da predmet zakupa bude osiguran adekvatnom polisom kasko osiguranja tokom trajanja ugovora o zakupu.

Instrumenti osiguranja plaćanja

Instrumenti osiguranja plaćanja se za svaki pojedinačni ugovor određuju na osnovu bonuteta klijenta i specifičnosti posla.

Rečnik zakupa

Predstavlja ugovorni odnos na osnovu koga Zakupodavac, na ugovoreni vremenski period predaje Zakupcu individualno određenu pokretnu stvar na upotrebu i redovno korišćenje uz obavezu Zakupca da za njeno korišćenje plaća ugovorenu naknadu (zakupninu), snosi sve naknade i ugovorene troškove kao i da predmet zakupa, po prestanku Ugovora, vrati u državinu Zakupodavcu.

Označava S-Rent d.o.o. Beograd, vlasnika predmeta zakupa koji na Zakupca prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta zakupa za sve vreme važenja Ugovora o zakupu pod uslovima iz Ugovora o zakupu i ovih Opštih uslova.

Označava korisnika zakupljene stvari, koji sa S-Rent d.o.o. Beograd kao Zakupodavcem zaključuje Ugovor o zakupu.

Individualno određena pokretna stvar koju Zakupodavac po osnovu Ugovora o zakupu i ovih Opštih uslova, predaje na korišćenje Zakupcu na ugovoreni vremenski period.

Predstavlja beskamatno sredstvo obezbeđenja, odnosno novčani iznos koji Zakupac uplaćuje u trenutku zaključenja Ugovora a pre preuzimanja predmeta zakupa i koji ostaje kod Zakupodavca za sve vreme trajanja Ugovora.

Fizičko, pravno lice ili preduzetnik koji u punom obimu odgovara Zakupodavcu kao i Zakupac za celu obavezu i od kojeg poverilac može zahtevati ispunjenje iste podjednako kao i od glavnog dužnika ili od obojice u isto vreme.

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem. Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.