Šta je lizing?

Finansijski lizing je posao u kome davalac lizinga prenosi ovlašćenja držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme primaocu lizinga, a primalac mu za to plaća ugovorenu naknadu u ratama. Lizing predstavlja jedan od načina finansiranja i ulaganja u osnovna sredstva za tačno određeni predmet, te se javlja kao alternativa sopstvenim sredstvima, bankarskim kreditima.

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači iznajmiti, rentirati, uzeti pod zakup. Ovaj pojam je u drugoj polovini XX veka evoluirao u finansijki model koji danas ima svoje autonomno značenje.

Smisao lizinga oslikava se u Aristotelovoj tvrdnji: "Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi."

Izaberite praktičan i fleksibilan način finansiranja putem finansijskog lizinga, što podrazumeva pravo da koristite i upravljate predmetom lizinga tokom trajanja ugovora. Dok predmet lizinga plaćate na rate, njegovim korišćenjem ostvarujete profit.
Tokom perioda otplate, kao primalac lizinga ostvarujete ekonomska prava nad predmetom lizinga, dok pravni vlasnik u tom periodu ostaje davalac lizinga.

Otplatom poslednje rate i prenosom vlasništva postajete vlasnik predmeta lizinga.

Karakteristike lizinga

 • Finansiranje se uvek odobrava za tačno određeni predmet
 • Nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga
 • Davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom celog perioda ugovora o lizingu
 • Predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate
 • Predmet lizinga mora biti kasko/imovinski osiguran tokom trajanja ugovora
Usluga operativnog lizinga je pravni posao između davaoca lizinga i primaoca lizinga, kojim se davalac lizinga obavezuje da primaocu lizinga prenese ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na određeno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da davaocu lizinga plaća ugovorenu naknadu za korišćenje predmeta lizinga i predmet po isteku ugovora vraća Davaocu lizinga.

Šta finansiramo?

Benefiti korišćenje lizinga

 • Na raspolaganju su vam jednostavne procedure za brzo odobrenje potrebnih sredstava, uz minimalnu potrebnu dokumentaciju
 • Iskoristite povoljne uslove finansiranja, bez dodatnih sredstava obezbeđenja i sa ratama u skladu sa vašim prilivima
 • Koristite vozilo, mašinu ili opremu i na taj način zaradite svoje rate dok ih otplaćujete 
 • Obezbedite željeno vozilo, mašinu ili opremu sa minimalnim početnim ulaganjem, kao i mogućnošću za finansiranje i povraćaj pdv-a
 • Osigurajte kupovinu po najpovoljnijim uslovima zahvaljujući saradnji koju imamo sa brojnim strateškim partnerima 

Osiguranje

 • Povoljne premijske stope kasko/imovinskog osiguranja u saradnji sa osiguravajućim kućama tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu kao i nakon isteka ugovora o finansijskom lizingu

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem.

Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Rečnik finansijskog lizinga

Rečnik operativnog lizinga

Često postavljena pitanja