Finansiranje predmeta lizinga iz kreditne linije Evropske investicione banke