Lizing komercijalnih vozila

Ko sve može biti primalac lizinga

Koje su prednosti finansiranja vozila putem lizinga?

Ponuda po meri

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja

Finansiranje predmeta lizinga iz kreditne linije
Evropske investicione banke