Erste Group

Poslovni sistem S-Leasing, predstavlja iskustvo jedne od vodećih kompanija u finansiranju pokretnosti sa austrijskim kapitalom, na način da svojim poslovanjem i kvalitetom usluge promoviše bolji kvalitet života i predstavlja dobru praksu u načinu poslovanja. Na ovom principu zasniva se i poslovanje celokupnog sistema pod brendom "S" prisutnog u 14 zemalja centralno-istočne Evrope.

Kontakti u zemljama regiona

Austrija

IMMORENT Aktiengesellschaft
Windmühlgasse 22-24
AT-1060 Wien
T: +43 (0) 50100 - 27270 
F: +43 (0) 50100 - 27269
E-Mail: office.wien@immorent.at
www.s-leasing.at

BiH

S-Leasing d.o.o. 
Zmaja od Bosne 7 
71000 Sarajevo 
Tel: +387 (0) 33 565 850 
Fax: +387 (0) 33 208 863 
E-mail: info@s-leasing.ba 
www.s-leasing.ba

Češka

s Autoleasing, a.s.
Budějovická 1912/64B
140 00 Praha 4
Tel.: 956 785 111*
Fax: 224 646 111
E-Mail: info@sautoleasing.cz
www.sautoleasing.cz

Slovačka

s Autoleasing SK, s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Tel: +421/2/48 62 98 00
Fax: +421/2/53 63 26 43
e-mail: info@sautoleasing.sk
www.sautoleasing.sk

Slovenija

S-LEASING d.o.o. Ljubljana 
Cesta v Klece 15 
SI-1000 Ljubljana 
Tel.: +386-1-5832 211 
Fax: +386-1-5832 387 
E-Mail: info@s-leasing.si 
www.s-leasing.si

Crna Gora

S-Leasing d.o.o. 
Bul.Svetog Petra Cetinjskog 123
81000 Podgorica 
Tel.: +382 20 245-625 
Fax: +382 20 203-225
E-Mail: office@s-leasing.co.me 
www.s-leasing.co.me

 

Erste Leasing, a. s.
Horní náměstí 264/18
669 02 ZNOJMO
Tel: 515 200 511
Fax: 515 200 512
E-mail: info@ersteleasing.cz
www.ersteleasing.cz

 

S Slovensko Leasing
Tomášikova 17
821 02 Bratislava
Tel.: 02/48 26 94 50
E-mail: info@sslovensko.sk
www.sslovensko.sk

Hrvatska

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. 
Zagreb, Zelinska 3 
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 6311 700
Fax: +385 (0) 1 6311 720
E-mail: office@ersteleasing.hr 
www.ersteleasing.hr

Makedonija

S-Leasing d.o.o. 
Makedoniaj 9/11 
1000 Skopje
Tel: +389 2 3077 096
Fax: +389 2 3077 088
E-mail: info@s-leasing.mk
www.s-leasing.mk