Budite deo našeg tima

Naš moto pri zapošljavanju novih kadrova je: "Onoliko smo dobri, koliko su dobri ljudi koji rade za nas".

Razvoj zaposlenih

Kontinuirano uspešno poslovanje ostvareno je zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, primeni evropskih iskustava i znanja, a najviše stručnom kadru koji reaguje brzo i efikasno. Naš moto pri zapošljavanju novih kadrova je "Onoliko smo dobri, koliko su dobri ljudi koji rade za nas".

Upoznajte se sa našom misijom i vizijom: 

Naša misija

S-Leasing je posvećen da kompanijama i privatnim licima u Srbiji pruži najkvalitetniju i najpouzdaniju uslugu lizinga, sa ciljem da unapredi njihovu konkuretnost i podrži nastojanje da se dostigne životni standard evropskih zemalja. Na taj način omogućavamo poslovni uspeh naših osnivača i podržavamo lični rast i razvoj svih članova našeg tima.

Naša vizija

Da ostanemo vodeća lizing kompanija u domenu finansijskog lizinga u Srbiji, prepoznata na tržištu po kvalitetu usluge koju pružamo, pouzdanosti, uspešnosti i inovativnosti.

EDUKACIJA I RAZVOJ ZAPOSLENIH

U savremenom radnom okruženju postaje sve više jasno da su stalno obrazovanje i usavršavanje jedan od najefikasnijih načina ostvarenja konkurentske prednosti. Obrazovanje postaje nezaobilazna pretpostavka, ne samo razvoja već i opstanka kompanije - najvažnija investicija u vlastitu budućnost. 

Svim našim zaposlenima pruža se mogućnost permanentne edukacije i sticanja kako stručnih veština tako i veština koje omogućavaju lični razvoj. U tu svrhu organizuju se brojne interne radionice i kursevi, a u saradnji sa sestrinskim kompanijama iz okruženja, vrši se konstantna razmena iskustava u cilju poboljšanja kvaliteta rada i zadovoljstva zaposlenih.