Budite deo našeg tima

Naš moto pri zapošljavanju novih kadrova je: "Onoliko smo dobri, koliko su dobri ljudi koji rade za nas".

Razvoj zaposlenih

Kontinuirano uspešno poslovanje ostvareno je zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, primeni evropskih iskustava i znanja, a najviše stručnom kadru koji reaguje brzo i efikasno. Naš moto pri zapošljavanju novih kadrova je "Onoliko smo dobri, koliko su dobri ljudi koji rade za nas".

Upoznajte se sa našom misijom i vizijom, kao i sa osnovnim načelima kojima teži naša kompanija: 

MISSION STATEMENT

We offer high quality leasing services to Serbian companies and citizens in order to expand their competitiveness in the world market and provide respectable living standard. We care for our customers. We find ourselves responsible to the society.

VISION

Our vision is to be among leading leasing institutions in Serbia respected by clients, creditors, and competitors for quality of our customer care, creditworthiness, and creativity.

CORE VALUES

We value honesty, dedication, competence, professionalism, and friendly and supportive working atmosphere.

EDUKACIJA I RAZVOJ ZAPOSLENIH

U savremenom radnom okruženju postaje sve više jasno da su stalno obrazovanje i usavršavanje jedan od najefikasnijih načina ostvarenja konkurentske prednosti. Obrazovanje postaje nezaobilazna pretpostavka, ne samo razvoja već i opstanka kompanije - najvažnija investicija u vlastitu budućnost. 

Svim našim zaposlenima pruža se mogućnost permanentne edukacije i sticanja kako stručnih veština tako i veština koje omogućavaju lični razvoj. U tu svrhu organizuju se brojne interne radionice i kursevi, a u saradnji sa sestrinskim kompanijama iz okruženja, vrši se konstantna razmena iskustava u cilju poboljšanja kvaliteta rada i zadovoljstva zaposlenih.

Aktuelni konkursi