Žene u preduzetničkim vodama, kreditima i štednji

Mirjana Strajnić, Zeleni Vitez