Dinarska štednja

Danas mudri sutra finansijski nezavisni

Oročena štednja

Oročena dinarska i devizna štednja

Izaberite valutu i rok koji vam najviše odgovara.

Oročena dinarska i devizna štednja

Izaberite valutu i rok koji vam najviše odgovara.

Saznajte više
Neoročena (avista) štednja

Dinarska i devizna štednja po viđenju

Vaša ušteđevina Vam je uvek dostupna.

Dinarska i devizna štednja po viđenju

Vaša ušteđevina Vam je uvek dostupna.

Saznajte više
Rentna štednja

Rentna štednja

Kamata Vam se isplaćuje kada Vi to želite.

Rentna štednja

Kamata Vam se isplaćuje kada Vi to želite.

Saznajte više
Aktivna štednja

Aktivna štednja

Štednja gde uz kamatu dobijate i premiju.

Aktivna štednja

Štednja gde uz kamatu dobijate i premiju.

Saznajte više

Korisna dokumentacija