Danas mudri, sutra finansijski nezavisni

Oročena dinarska i devizna štednja

 • Izaberite valutu u kojoj ćete oročiti vaša sredstva RSD, EUR, USD
 • Oročite svoja sredstva bez naknade banke
 • Ugovorite oročenje brzo i jednostavno, putem NetBanking aplikacije
 • Iskoristite mogućnost automatskog reoročenja (za rezidente)

Sami kreirajte štednju u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama

 • Oročenje možete da ugovorite na šalteru banke ili putem NetBanking aplikacije
 • Možete oročiti sredstva već od 10.000 RSD ili 100 EUR/USD
 • Na raspolaganju vam je period štednje od 1,01 do 36 meseci (za štednju u dinarima), ili od 3,01 do 36 meseci (za deviznu štednju)
 • Ukoliko se opredelite za štednju na period preko 36 meseci, kontaktirajte nas kako bismo formirali posebnu ponudu za vas
 • Kod štednje u dinarima ne obračunava se porez na prihod od kamate (kod deviznih oročenja, obračunava se u skladu sa zakonskim propisima i trenutno iznosi 15%)
 • Iskoristite mogućnost automatskog reoročenja za rezidente (minimalni rok za koji je moguće ugovoriti reoročenje je 3 meseca i 1 dan)
 1. Kod automatskog reoročenja, raspolagaćete osnovnim ulogom po dospeću, a kamata se pridodaje glavnici
 2. Bez automatskog reoročenja, osnovni ulog i kamata vam se prenose na partiju neoročene štednje (štednje po viđenju) 
 3. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga u RSD ili USD, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).
 • U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga u EUR koji je inicijalno oročen na period maksimalno do 24 meseca, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).
 • U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga u EUR, koji je inicijalno oročen na period duži od 24 meseca, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za dostignutu ročnost.
Želite ponudu za oročenu štednju? Pošaljite nam upit
Iznos depozita koji banka osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR, na osnovu Zakona o osiguranju depozita. Agencija za osiguranje depozita

Možda vas zanima i

Posetite najbližu filijalu za detalje o oročenoj štednji Zakažite sastanak