Elektronsko bankarstvo Novoklik (Halcom)

Servis za obavljanje domaćeg i međunarodnog platnog prometa koji štedi vaše vreme i novac - za preduzeća i druga pravna lica

 • Postanite korisnik aplikacije čije rešenje koristi većina banaka u Srbiji
 • Sa samo jednom karticom, pregledajte stanja i promet na svim računima u različitim bankama koje koriste Halcom rešenje
 • Brzo i sigurno obavljajte platni promet u zemlji i inostranstvu
 • Na raspolaganju su vam pametne funkcije za lakše poslovanje Udaljeno potpisivanje, elektronski potpis, adresar, E fakture i druge
Ključni brojevi

Održavanje servisa

600 RSD mesečno

24/7 dostupan servis

Popust na proviziju

čak do 20% za platne naloge poslate preko NovoKlik sistema

Više informacija o Elektronskom bankarstvu - NovoKlik (Halcom) sistemu:

 • Na raspolaganju vam je servis elektronskog bankarstva, namenjen preduzećima i drugim pravnim licima, za obavljanje domaćeg i međunarodnog platnog prometa
 • Za pristup aplikaciji vam je potreban samo kompjuter sa pristupom internetu
 • Pregledajte stanje i promet po svim računima firme (dinarskim i deviznim, računima otvorenim u Erste banci ili drugim bankama koje podržavaju Halcom sistem)
 • Realizujte devizna i dinarska plaćanja po povoljnim uslovima
 • Koristite pogodnosti instant plaćanja i realizujte naloge za svega nekoliko sekundi
 • Plaćajte platnim nalozima sa tekućim datumom i sa datumom unapred
 • Šaljite i primajte E fakture uz obavezno korišćenje kvalifikovane pametne kartice
 • Iskoristite mogućnost slanja i prijema ličnih i opštih poruka
 • Štampajte izvode po računima
 • Zaštićeni ste PIN kodom i pametnom (smart) karticom
 • Možete je koristiti na srpskom i engleskom jeziku i prilagođena je za lako korišćenje

Dodatne funkcije aplikacije koje će vaše poslovanje učiniti efikasnijim:

 • Upotrebite platni nalog koji ste već poslali radi lakšeg kreiranja novog
 • Preuzimajte izvode u više formata
 • Izaberite različita ovlašćenja za svoje zaposlene
 • Iskoristite mogućnost ispostavljanja naloga valutiranih unapred
 • Šaljite naloge paketno
 • Na raspolaganju su vam funkcije levog i desnog potpisnika i udaljenog potpisivanja  

Možda vas zanima i