Elektronsko bankarstvo - E fakture

Uđite sa nama u novo doba fakturisanja - plaćajte fakture jednim klikom

  • Smanjite troškove u svakodnevnom poslovanju i povećajte produktivnost
  • Jednostavno ispostavljajte i primajte E fakture, putem aplikacije za elektronsko bankarstvo Halcom (Novoklik) i upotrebom kartice sa digitalnim kvalifikovanim sertifikatom
  • Plaćajte fakture jednim klikom, putem računara
  • Iskoristite mogućnost elektronskog skladištenja faktura
  • Besplatno koristite Halcom elektronsko bankarstvo (Novoklik)

Benefiti elektronskog plaćanja faktura:

  • Ubrzajte poslovne procese, plaćajte jednim klikom
  • Pojednostavite poslovanje uz elektronsko izdavanje i primanje faktura
  • Povećajte produktivnost uz brže cikluse plaćanja, olakšan unos, proveru i odobravanje faktura
  • Budite praktični uz elektronsko dostavljanje dokumenata i skladištenje faktura
  • Smanjite rizik jer je isključen slučaj gubitka faktura  

Proizvod vam je dostupan uz aplikaciju za elektronsko bankarstvo Halcom i karticu sa digitalnim kvalifikovanim sertifikatom.