Otvorite račun u Erste banci i brzo i pouzdano sprovodite platne naloge, po izuzetno povoljnim uslovima

Otvaranje dinarskog tekućeg računa

  • Olakšajte svakodnevno poslovanje uz moderno elektronsko bankarstvo dostupno u svakom momentu Halcom, NetBanking i Office Banking
  • Iskoristite povoljne naknade za obavljanje platnog prometa
  • Koristite savremene tehnologije u platnom prometu NetBanking, NovoMob
  • Ostvarite povoljnije uslove za veliki broj proizvoda i usluga banke

Lista neophodne dokumentacije i obrasci

  • Listu neophodne dokumentacije i obrasce banke (izuzev izjava), možete popuniti elektronski i štampati na belom A4 papiru.
  • Karton deponovanih potpisa i ugovore je potrebno da odštampate u 2 primerka. Za ručno popunjavanje obrazaca koristite identične obrasce.
Dokumentacija i obrasci za otvaranje dinarskog tekućeg računa Potrebna dokumentacija

Možda vas zanima i

Potrebno vam je više informacija o dinarskom tekućem računu? Pošaljite nam upit