Otvaranje dinarskog tekućeg računa

Otvorite račun u Erste Banci i brzo i pouzdano sprovodite platne naloge, po povoljnim uslovima

  • Olakšajte svakodnevno poslovanje uz moderno elektronsko bankarstvo dostupno u svakom momentu - eBiz, NovoKlik (Halcom), NetBanking i Office Banking
  • Iskoristite povoljne naknade za obavljanje platnog prometa
  • Ostvarite povoljnije uslove za veliki broj proizvoda i usluga banke

Lista neophodne dokumentacije i obrasci

  • Listu neophodne dokumentacije i obrasce banke (izuzev izjava), možete popuniti elektronski i štampati na belom A4 papiru.
  • Karton deponovanih potpisa i ugovore je potrebno da odštampate u 2 primerka. Za ručno popunjavanje obrazaca koristite identične obrasce.

Možda vas zanima i