Potrebna dokumentacija za otvaranje dinarskog i deviznog računa

Za sve pravne subjekte

Dokumentacija za otvaranje računa za a.d, d.o.o, preduzetnike i strana pravna lica

Potrebna dokumentacija - ostali pravni subjekti

Zahtevi za otvaranje računa