Potrebna dokumentacija za otvaranje dinarskog i deviznog računa

Za sve pravne subjekte

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa
za a.d, d.o.o, preduzetnike i strana pravna lica

PDF (24 KB)
PDF (40 KB)
PDF (23 KB)
PDF (38 KB)

Zahtevi za otvaranje računa