Revolving kredit

Profesionalna usluga sa personalizovanim rešenjem

  • Na raspolaganju vam je jednostavno finansiranje dodatnih potreba za obrtnim sredstvima i povremeno finansiranje održavanja likvidnosti
  • Koristite i vraćajte odobrena sredstava u skladu sa vašim potrebama, sukcesivno ili jednokratno
  • Sredstva su vam dostupna u valuti koja vama odgovara RSD, RSD sa valutnom klauzulom ili EUR

Više informacija o revolving kreditu:

  • Iskoristite mogućnost povlačenja i vraćanja sredstava prema vašim potrebama i koristite ih za povremeno održavanje likvidnosti kao i za finansiranje dodatnih potreba za obrtnim sredstvima
  • Koristitte ih jednokratno ili sukcesivno u skladu sa svojim potrebama
  • Sredstva su vam dostupna u valuti koja vama odgovara (RSD, RSD sa valutnom klauzulom, EUR) 
  • Odobrićemo vam sredstva čiji je maksimalni iznos u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Pošaljite vaše najave zahteva za povlačenje i vraćanje kredita jednostavno putem mejla ili u drugom pisanom obliku
  • Na dan dospeća ugovora potrebno je da vaš račun bude u pozitivnom saldu ili na nuli  

Možda vas zanima i