Visa Business Classic kartica

Pojednostavite plaćanje svakodnevnih obaveza svoje firme

 • Obezbedite sigurnost svojih sredstava uz čip (chip) karticu
 • Vaša sredstva su vam dostupna u svakom trenutku, bilo gde u svetu – 24/7
 • Aktivirajte karticu za obavljanje transakcija na internetu
  i uživajte u pogodnostima savremenog poslovanja

Benefiti korišćenja Visa Business Classic kartice:

 • Na raspolaganju vam je međunarodna debitna kartica vezana za dinarski transakcioni račun vašeg pravnog lica
 • Pojednostavite plaćanje svakodnevnih troškova, brzo i lako plaćajte troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, voznog parka, sitnog inventara i slično
 • Transakcije koje izvršite u inostranstvu će teretiti tekući račun vašeg pravnog lica u dinarima, po prodajnom kursu banke
 • Iskoristite mogućnost ovlašćenja više korisnika i preuzimanja neograničenog broj kartica vezanih za partiju vaše firme
 • Lako podižite gotovinu na svim bankomatima sa oznakom VISA electron, u zemlji i inostranstvu
 • Promenite PIN broj na Erste bankomatima
 • Izvod o transakcijama i stanju računa vam možemo dostaviti na adresu  firme
 • Karticu možete koristiti 24 meseca (sve ostale kartice imaju rok važenja do isteka prve izdate kartice po tom računu)

Kako da dobijete Visa Business Classic debitnu karticu?

1

Karticu izdajemo na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u "Zahtevu za izdavanje Visa Business kartice". Zahtev za izdavanje Visa Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica.

2

Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice, uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika.

3

Uz zahtev, podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se donosi odluka o izdavanju kartice.  

Možda vas zanima i

Otvaranje dinarskog tekućeg računa

Olakšajte svakodnevno poslovanje uz moderno elektronsko bankarstvo dostupno u svakom momentu.

Otvaranje deviznog računa

Otvorite račun u našoj banci i brzo i pouzdano sprovodite platne naloge po izuzetno povoljnim uslovima.