Okvirni višenamenski limit (OVL)

Aranžman koji odgovara svakom biznisu

  • U okviru limita vam možemo odobriti kredite, garancije, obavezujuća pisma o namerama, akreditive, eskont, aval i druge kratkoročne proizvode
  • Iskoristite mogućnost fleksibilnog i brzog povlačenja pojedinačnih proizvoda
  • Koristite pojedinačne proizvode bez potrebe zaključivanja pojedinačnih ugovora

Više informacija o okvirnom višenamenskom limitu:

  • Na raspolaganju vam je mogućnost sklapanja Ugovora o limitu sa bankom, na osnovu koga vam se u periodu važenja limita odobravaju pojedinačni kratkoročni i dugoročni proizvodi
  • Odobreni limit koristite čak do 96 meseci, sa obavezom godišnjeg reodobrenja (bez reodobrenja nije moguće povlačenje novih pojedinačnih proizvoda iz limita)
  • U periodu važenja limita pojedinačne proizvode ćemo vam odobriti u veoma kratkom roku
  • Pojedinačne proizvode iz limita koristite do 96 meseci, a najduže do isteka roka važenja odobrenog limita

Možda vas zanima i