Investicioni kredit

Finansirajte svoje dugoročne investicione potrebe uz pravog partnera

  • Iskoristite mogućnost dugoročnog finansiranja uz mogućnost dobijanja grejs perioda
  • Modernizujte i poboljšajte poslovanje, investirajte u opremu, zemljište, građevinske objekte, vozni park, osnovno stado i ostala osnovna sredstva
  • Kreditirajte se u valuti koja vama odgovara U dinarima sa valutnom klauzulom u evrima i/ili u evrima

Više informacija o investicionom kreditu:

  • Finansirajte svoje investicione potrebe do 10 godina, a za projekte obnovljivih izvora energije čak do 15 godina
  • Iskoristite mogućnost dobijanja grejs perioda
  • Izaberite način otplate u skladu sa svojim potrebama (u ratama, anuitetima ili jednokratnom uplatom na kraju perioda korišćenja) 
  • Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Na raspolaganju vam je podrška članova tima sa dugogodišnjim iskustvom

Možda vas zanima i