Kupili ste novo vozilo za svoj biznis? Kasko osiguranje za zaštitu od troška usled oštećenja vozila

Kompletna zaštita vašeg vozila i njegovih delova kako od spoljašnjih uticaja i saobraćajnih nezgoda, tako i od svih oblika krađe

  • Obezbeđenje troška koji bi nastao usled oštećenja vozila
  • Zaštitite se od finansijskih gubitaka usled nepredviđenih/osiguranih rizika
  • Plaćajte premiju na rate
  • Osigurajte svoja plovila

Više informacija o kasko osiguranju

Ugovaranje polise u banci omogućava da sve završite na jednom mestu - i kredit i osiguranje! 

 

  • Prenos prava po polisi osiguranja (vinkulacija)
  • U slučaju štete vozila, Wiener Stӓdtische osiguranje će vam platiti popravku direktno u ovlašćenom servisu po vašem izboru
  • Šteta će vam biti isplaćena u najkraćem mogućem roku
  • Potpuno kasko osiguranje vozila će vas zaštititi od gubitaka u slučaju uništenja i oštećenja vašeg vozila i njegovih delova, uključujući i krađu vozila
  • Izaberite način ugovaranja kojim se određuje visina pokrića za potpuno kasko osiguranje

Možda vas zanima i