Ne opterećujte se svojim domom, već u njemu uživajte

Osiguranje koje obezbeđuje kompletno pokriće vašeg doma i vaših ukućana

  • Osigurajte svoje nekretnine usled nepredviđenih okolnosti
  • Zaštitite stvari svog domaćinstava, čak i usled provala i krađa
  • Sami kombinujte rizike i sume osiguranja koje želite da obuhvatite osiguranjem

Dodatne informacije o imovinskom osiguranju

  • Osigurajte stalno nastanjen stan ili kuću, kao i stvari iz svog domaćinstva
  • Zaštita hipoteke od nepredviđenih okolnosti polisom imovinskog osiguranja
  • Osiguranjem stana zaštitite se od rizika od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada i izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, a dodatno ćete biti zaštićeni od gubitaka usled provalne krađe i razbojništva, loma stakla i odgovornosti članova domaćinstva za štete pričinjene trećim licima

Uz Wiener Städtische imovinsko osiguranje

  • Ugovorite osiguravajuće pokriće na jasan, kvalitetan i jednostavan način    
  • Učinite to po veoma povoljnim uslovima
  • Odaberite period osiguranja u skladu sa svojim potrebama, uz odgovarajuće stimulacije za duži rok
  • Ukoliko se odlučite za trajanje osiguranja duže od godinu dana, osigurana suma će vam biti korigovana u skladu sa rastom cena na malo 

 

Možda vas zanima i