Karijera u Erste Banci

Dođite da gradimo budućnost bankarstva zajedno!

Mi smo Erste Banka

 

Podstičemo kreativnost, ulažemo u razvoj zaposlenih i negujemo inkluzivno i zdravo radno okruženje.

Jedna smo od vodećih finansijskih institucija u Centralnoj i Istočnoj Evropi i društvenu odgovornost shvatamo kao sastavni deo dugoročne poslovne strategije.

Ako verujete u sebe i prepoznajete se u našim vrednostima i svrsi postojanja, naša banka je pravo mesto za vas.

 

Više od

1.160 zaposlenih

Imalo je

32.097 sati obuke prošle godine

Uz

osmeha mesečno

Zašto da postanete deo Erste Banke?

Edukacija i razvoj 

Kao zaposleni Erste Banke, pohađamo obuke, radionice, seminare, konferencije i vebinare - bilo da su organizovani u okviru Erste Banke, Erste Grupe ili eksterno.

Rad od kuće

Erste Banka ima jedan od najsavremenijih načina organizacije rada, pored rada u office landscape prostoru, Erste tim ima mogućnost rada od kuće, za koleginice i kolege čija priroda posla to dozvoljava. 

Organizaciona kultura 

Podrška, odgovornost, poverenje, inovativnost i stvaranje - to su vrednosti kojima se vodimo u poslovanju sa klijentima, ali i u međusobnim odnosima u Erste timu. Na ovim vrednostima, zajedno stvaramo banku budućnosti i živimo svoju svrhu - obezbeđivanje prosperiteta, finansijske stabilnosti i sigurnosti za sve građane.

Poslovna putovanja  

Budući da smo deo najveće bankarske grupacije u CIE, dosta se družimo sa koleginicama i kolegama, putujemo u zemlje u kojima posluje Erste Grupa, razmenjujemo ideje i razvijamo se.

Office landscape prostor  

Dve upravne zgrade Erste Banke, u Beogradu i Novom Sadu, uređene su prema office landscape konceptu rada - ne postoje fiksna radna mesta, već u skladu sa potrebama u toku dana biramo standardno, timsko, fokus mesto ili mesto za povremeni rad. Pored radnog mesta, fleksibilni smo i sa lokacijom - radimo i u Beogradu i u Novom Sadu.  

#podržavamo kulturu 

Erste Banka ponosni je partner brojnih umetničkih festivala i pokrovitelj različitih kulturnih događaja, pa imamo priliku da idemo na izložbe, koncerte, u pozorište.

Jubilarci

Cenimo iskustvo naših zaposlenih, pa tako nagrađujemo sve jubilarce - neki od nas su proslavili 30, pa čak i 40 godina rada u Banci. Pored jubilarne nagrade, za ovu posebnu priliku dobijamo i slobodan dan. 

 

Kids day & novogodišnji paketići 

Važno nam je da praznike slavimo u krugu porodice, pa zato u prazničnim danima okupljamo decu zaposlenih na zajedničko druženje i poklanjamo vaučere za kupovinu igračaka u nekim od najboljih prodavnica igračaka u zemlji. 

Društveno odgovorno poslovanje 

Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo. 

Klizno radno vreme

U zavisnosti od pozicije na kojoj radimo, postoji opcija kliznog radnog vremena.

Rekreacija i zdravlje

Osim što učestvujemo na maratonima i drugim sportskim događajima, kroz program „Erste balans“ možemo da se rekreiramo i na radnom mestu. Zdravlje nam je prioritet, pa zato svako ima obezbeđen godišnji sistematski pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i popuste na lekarske preglede. 

Razvoj u Erste Banci

U Erste Banci svakog dana učimo i razvijamo se - kroz izazovne zadatke i rad sa iskusnim koleginicama i kolegama, raznovrsne programe učenja i obuke, prilike za rotaciju posla, kao i međunarodno iskustvo. Inspirisani smo da proaktivno učestvujemo u ličnom razvoju.

U nastavku su neki od programa koje realizujemo za naše zaposlene u saradnji sa koleginicama i kolegama, partnerima i Erste Grupom:

 

Aktuelni konkursi 

Zaštita podataka o ličnosti

Svi podaci o ličnosti navedeni u biografiji koju kandidati dostave prilikom selekcije obrađuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Slanjem Vaše biografije, smatra se da ste dali pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti u svrhu selekcije kandidata za radno mesto koje je adekvatno stručnoj spremi i radnom iskustvu kandidata.

Rukovalac podataka o ličnosti: 

Erste bank ad Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad, 21101, 

MB 08063818, PIB 101626723

Podaci koji se obrađuju tokom selekcije:

Prilikom selekcije Rukovalac obrađuje isključivo podatke koji su dostavljeni kroz prijavu i biografiju kandidata (npr. ime i prezime, email adresa itd), kao i rezultate testiranja kandidata.

Ko čuva podatke kandidata?

Podaci koji su dostavljeni prilikom konkurisanja, prikuplja i čuva Služba ljudskih resursa. 

Koliko dugo se podaci čuvaju?

Podaci o ličnosti kandidata koji su poslali svoju biografiju čuvaju se dok postoji svrha njihove obrade, odnosno do okončanja selekcije kandidata ta poziciju za koju je kandidat konkurisao. Ukoliko se kandidat izričito saglasi sa tim, biografija kandidata čuvaće se dve godine od okončanja selekcije, u slučaju da se u navedenom periodu pojavi slobodno radno mesto adekvatno obrazovanju, radnom iskustvu i veštinama kandidata.

U slučaju da je kandidat poslao svoju biografiju u trenutku kada nije bila otvorena pozicija adekvatna njegovom obrazovanju, radnom iskustvu i veštinama, podaci koje je kandidat poslao čuvaće se dve godine od dana dostavljanja biografije. 

Prestanak obrade podataka

Kandidat može opozvati obradu podataka i pre perioda koji je predviđen za trajanje obrade opozivom pristanka.

Prava kandidata

Kandidati mogu u svakom trenutku zahtevati informaciju o tome gde se čuvaju podaci koji su dostavljeni u svrhu konkurisanja, kao i da zahtevaju ispravku, dopunu, prenos ili brisanje podataka navedenih u dostavljenoj biografiji.

Ukoliko kandidat smatra da mu je povređeno pravo garantovano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, može podneti Rukovaocu prigovor na: dpo@erstebank.rs (mail) ili putem pošte na: Lice za zaštitu podataka o ličnosti, Služba pravnih poslova, Bulevar Milutina Milankovića 3a, Novi Beograd 11070. Takođe, u situacijama predviđenim Zakonom, kandidat ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Mere zaštite podataka

Prilikom prikupljanja i obrade podataka Banka, kao Rukovalac podataka postupa u skladu sa obavezama predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i preduzima sve organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka.

Obrada podataka o ličnosti zaposlenih (fizičkih lica koja nakon selekcije kandidata zaključe ugovor sa bankom) nije predmet ovog Obaveštenja. 

Prakse i stipendije

Ako ste student ili diplomac, program stručne prakse je važan korak za vaš profesionalni razvoj.

Možda vas zanima i