Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

 

 

 

Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke postavljena je na sledećim principima:

Strategija se sprovodi se kroz šest osnovnih oblasti:

Posebno važan deo našeg starteškog opredeljenja u ovoj oblasti je građenje kvalietnih starteških partnerstava, informisanje i edukacija javnosti i realizacija zajedničkih programa koji podižu kvaliet života u zajednicama u kojima poslujemo. Upravo zato smo jedan od osnivača i članica Foruma za odgovorno poslovanje (2008) i članica Globalnog dogovora UN u Srbiji još od početka njegvog osnivanja (2008). Takođe, Banka je potpisnica: Deklaracije o borbi protiv korupcije GDUN u Srbiji, Principa osnaživanja žena, GDUN i UN Women, i UN Standarda ponašanja za preduzeća u borbi protiv diskriminacije lezbejki, gej, bi, trans i interseks osoba (LGBTI osoba).

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja. Više o izveštavanju o društveno odgovornom poslovanju možete pročitati na OVDE.

Korporativno upravljanje

Dobro korporativno upravljanje je preduslov i temelj uspešnog upravljanja održivošću, kao i izgradnje i stalnog unapređivanja odnosa poverenja sa svim zainteresovanim stranama. Naš sistem upravljanja i kontrole ima dva cilja. S jedne strane, cilj je da se održi nesmetano poslovanje naše banke, a s druge, da se zaštite interesi svih naših zainteresovanih strana. Stoga su svi zaposleni, rukovodioci, kao i članovi najviših upravnih tela Erste Banke posvećeni najvišim standardima korporativnog upravljanja.

CILJ

Dalje unapređenje postojećih praksi dobrog korporativnog upravljanja

Prioritetne teme

Odgovornost u radnom okruženju

Zaposleni su srce svake organizacije. Njihovo zadovoljstvo, motivacija i lojalnost su temelj razvoja kako kompanija tako i društva kao celine. Zato Banka svoje zaposlene vidi kao ključ uspeha i napretka. Pravi ljudi na pravom mestu u pravo vreme su za nas imperativ na kom se radi poštojući lokalne i međunarodne standarde rada, nastojeći da obezbedimo što bolje savremene uslove za rad, kao i adekvatnu motivaciju i nagrađivanje. Zajedno postvaljmo ciljeve i koračamo sigurno korak po korak ka njima, timski gradeći modernu banku budućnosti! Za nas, Banka to su ljudi!

CILJ

Dalji razvoj motivišućeg radnog okruženja, baziranog na pravima i potrebama zaposlenih

Odgovornost prema klijentima

Primarna odgovornost Banke, kao finansijske institucije, jeste da pravovremeno i na najbolji način odgovara na finansijske potrebe svojih klijenata, pružajući im sigurnost, pouzdane i savremene usluge i proizvode. Naše strateško opredeljenje je da klijentima i društvu pružamo dodatnu vrednost u oblastima u kojima najviše možemo da doprinesemo: finansijsko opismenjavanje i finansijska inkluzija, podrška preduzetništvu i samozapošljavanju. Svesni smo da najveći uticaj na društvo i okolinu imamo kroz poslovne aktivnosti naših klijenata i zato je jedan od naših ciljeva da zajedno sa njima donosimo uravnotežene, informisane i transparentne odluke koje doprinose unapređenju društva kao celine, očuvanju životne sredine, rešavanju aktuelnih društvenih problema i time zajednički implementiramo poslovne prakse održivog razvoja.

CILJ

Još čvršće integrisanje društvene odgovornosti u osnovno poslovanje

Odgovornost u lancu nabavke

Svesni smo da naše poslovanje ostvaruje uticaj na društvo ne samo kroz naše postupke „u kući“ i direktno preko naših klijenata, već da se naša odgovornost prostire i šire, koroz lanac nabavke. Upravo zato smo ovu oblast strateški izdvojili kao jednako važnu. Time želimo da pružimo dobar primer drugima i podržimo podizanje svesti o društveno odgovornom i održivom delovanju kompanija u najširem kontekstu. Odgovornost u lancu nabavke ostvarujemo kroz težnju da se minimizju negativni i maksimizuju pozitivni uticaji koje Banka ostvaruje na društvo i životnu sredinu preko lanca nabavke, i to primenom kriterijuma socijalnog okruženja i kriterijuma zaštite životne sredine u proceni dobavljača.

CILJ

Minimizovanje negativnih i maksimizovanje pozitivnih uticaja koje Banka ostvaruje na društvo i životnu sredinu kroz lanac nabavke

Odgovornost prema lokalnim zajednicama

Banka u svojim korenima ima utinsut jasan pečat brige za razvoj društa. Od samog osnivanja svoju poslovnu filozofiju i strategiju usmerili smo na to da „običnim“ ljudima omogućimo adekvatan pristup finansijskim uslugama i podržimo razvoj zajednica u kojima poslujemo. Nakon 200 godina uspešnog delovanja u tom pravcu, sada koračamo još sigurnije i odvažnije u tom pravcu. Jedino zajedničkim razvojem sa zajednicama za koje i u kojima poslujemo možemo menjati i učiniti svet boljim mestom za život. Zato slušamo jedni druge, učimo i razvijamo se zajedno, razumemo, nadopunjujemo, razvijamo ideje i postavljamo ciljeve, realizujemo programe i merimo rezultate!

CILJ

Dalji razvoj lokalnih zajednica u svim relevantnim aspektima

Odgovornost prema životnoj sredini

Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da ih ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu, umanjuje.

CILJ

Doprinos očuvanju životne sredine minimizovanjem negativnih i maksimizovanjem pozitivnih uticaja koje Banka ostvaruje

Korisne informacije