Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

 

 

 

Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke postavljena je na sledećim principima:

Korporativno upravljanje

Prioritetne teme

Odgovornost u radnom okruženju

Odgovornost prema klijentima

Odgovornost u lancu nabavke

Odgovornost prema lokalnim zajednicama

Odgovornost prema životnoj sredini

Korisne informacije