Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

 

 

 

Poštovani prijatelji i partneri,

Da li ste znali da je Erste Banka osnovana kao prva austrijska štedionica (Erste oesterreichische Sparcasse) još 1819. godine i to sa dvojakim ciljem: da omogući „običnim“ ljudima pristup finansijskim uslugama i sa druge strane pruži doprinos daljem razvoju društva? Sličnu istoriju deli i Novosadska banka, koju je Erste Grupa kupila 2005. godine. Odgovornost i održivost su duboko u našim korenima! Poštujući svoju istoriju dugu 200 godina i prateći nove trendove turbulentnog razvoja društva čvrsto i odlučno nastavljamo istim putem.

Društveno odgovoran i održivi razvoj jedini je pravi put razvoja društva kao celine, pa i nas kao neodvojivog dela zajednice za koju i u kojoj poslujemo. Verujemo da je odgovorno i održivo poslovanje moguće isključivo strateškim upravljanjem kompanijom, zasnovano na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim stejkholderima: zaposlenima, klijentima, dobavljačima i sugrađanima u svim zajednicama u kojima poslujemo.

Ključ našeg uspeha leži u kontinuiranoj dvosmernoj komunikaciji sa stjekholderima: pitamo, slušamo i radimo zajednički. Snaga našeg uspeha leži u partnerstvima, u deljenju zajedničke vizije i vrednosti. Aktivan smo član Globalnog dogovora UN-a u Srbiji od njegovog osnivanja, a zajedno sa drugim odgovornim kompanijama smo inicirali osnivanje mreže lidera društvene odgovornosti, Foruma za odgovorno poslovanje. Bili smo jedna od prvih kompanija koja je potpisala Dekleraciju o borbi protiv korupcije Globalnog dogovora UN u Srbiji, kao i Principe osnaživanja žena koje je definisala UN Women. Od 2018. godine smo Ciljeve održivog razvoja UN-a integrisali u našu Strategiju društveno odgovornog poslovanja kako bismo jasnije pratili svoj doprinos i na ovom polju. Iste godine smo potpisali i podržali UN Standarde ponašanja za preduzeća u borbi protiv diskriminacije LGBTI osoba.

Ponosni smo na razvoj čvrste veze društvene odgovornosti i našeg osnovnog poslovanja. Banka kao finansijska institucija vidi svoju primarnu odgovornost u finansijskoj edukaciji i finansijskoj inkluziji. Pioniri i lideri smo u finansiranju i podršci razvoju startapova, socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Otvaramo svoja vrata i krojimo proizvode i usluge za sve ciljne grupe našeg društva, uz posebno pripremljenu finansijsku edukaciju i poslovne obuke. Prateći trendove menjamo se, modernizujemo i digitalizujemo poslovanje, ali ne zaboravljamo na najvažniji resurs: ljude. Verujemo u ljude koji veruju u sebe i zajednički korak po korak gradimo odgovornu i uspešnu Banku budućnosti!

Konkretni rezultati i brojna javna i stručna priznanja su nam bila dodatni vetar u leđa da nastavimo dalje sa istim entuzijazmom. Hvala vam svima koji su deo ove naše priče, bez vas ona ne bi bila moguća. Spremni smo da i dalje pomeramo granice i podižemo lestvice standarda.

S poštovanjem,

Slavko Carić
Predsednik Izvršnog odbora Erste Banke

Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke postavljena je na sledećim principima:

U skladu sa definicijom koju u Strategiji iz 2011. godine preporučuje Evropska komisija, prema kojoj je društveno odgovorno poslovanje “odgovornost kompanije za uticaj koji ima na društvo”, Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke postavljena je na principu povezanosti sa poslovanjem i usmerenosti na one oblasti u kojima Banka ima najveći uticaj u svakom od “stubova” društveno odgovornog poslovanja.

Ovaj princip odnosi se na podjednaku zastupljenost društveno odgovornih praksi u svim oblastima poslovanja Banke. Primena ovog principa je neophodna kako bi se odgovorilo na razumna očekivanja širokog kruga zainteresovanih strana, i izbeglo nejednako razvijanje društveno odgovornih praksi, koje može postići dobre rezultate samo na kratak rok.

Ovaj princip podrazumeva da se svakoj temi pristupa sveobuhvatno, od uključivanja zainteresovanih strana, do postavljanja ciljeva i planiranja odgovarajućih aktivnosti, do merenja učinka i transparentnog izveštavanja o rezultatima.

Ova Strategija postavljena je tako da se oslanja na već postojeće mehanizme i izgrađene sisteme upravljanja i poslovanja u Banci, kao i na mehanizme i rezultate postignute uspešnom primenom prethodne Strategije društveno odgovornog poslovanja za period 2012 – 2014. godine. Ovakav pristup omogućava bolju iskorišćenost postojećih resursa u odnosu na kreiranje novih struktura, koje bi predstavljalo zahtevan i neefikasan proces.

Strategija se sprovodi se kroz šest osnovnih oblasti:

Posebno važan deo našeg starteškog opredeljenja u ovoj oblasti je građenje kvalietnih starteških partnerstava, informisanje i edukacija javnosti i realizacija zajedničkih programa koji podižu kvaliet života u zajednicama u kojima poslujemo. Upravo zato smo jedan od osnivača i članica Foruma za odgovorno poslovanje (2008) i članica Globalnog dogovora UN u Srbiji još od početka njegvog osnivanja (2008). Takođe, Banka je potpisnica: Deklaracije o borbi protiv korupcije GDUN u Srbiji, Principa osnaživanja žena, GDUN i UN Women, i UN Standarda ponašanja za preduzeća u borbi protiv diskriminacije lezbejki, gej, bi, trans i interseks osoba (LGBTI osoba).

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja. Više o izveštavanju o duštveno odgovornom poslovanju možete pročitati na OVDE.

Korporativno upravljanje

Dobro korporativno upravljanje je preduslov i temelj uspešnog upravljanja održivošću, kao i izgradnje i stalnog unapređivanja odnosa poverenja sa svim zainteresovanim stranama. Naš sistem upravljanja i kontrole ima dva cilja. S jedne strane, cilj je da se održi nesmetano poslovanje naše banke, a s druge, da se zaštite interesi svih naših zainteresovanih strana. Stoga su svi zaposleni, rukovodioci, kao i članovi najviših upravnih tela Erste Banke posvećeni najvišim standardima korporativnog upravljanja.

CILJ

Dalje unapređenje postojećih praksi dobrog korporativnog upravljanja

Prioritetne teme

Odgovornost u radnom okruženju

Zaposleni su srce svake organizacije. Njihovo zadovoljstvo, motivacija i lojalnost su temelj razvoja kako kompanija tako i društva kao celine. Zato Banka svoje zaposlene vidi kao ključ uspeha i napretka. Pravi ljudi na pravom mestu u pravo vreme su za nas imperativ na kom se radi poštojući lokalne i međunarodne standarde rada, nastojeći da obezbedimo što bolje savremene uslove za rad, kao i adekvatnu motivaciju i nagrađivanje. Zajedno postvaljmo ciljeve i koračamo sigurno korak po korak ka njima, timski gradeći modernu banku budućnosti! Za nas, Banka to su ljudi!

CILJ

Dalji razvoj motivišućeg radnog okruženja, baziranog na pravima i potrebama zaposlenih

Odgovornost prema klijentima

Primarna odgovornost Banke, kao finansijske institucije, jeste da pravovremeno i na najbolji način odgovara na finansijske potrebe svojih klijenata, pružajući im sigurnost, pouzdane i savremene usluge i proizvode. Naše strateško opredeljenje je da klijentima i društvu pružamo dodatnu vrednost u oblastima u kojima najviše možemo da doprinesemo: finansijsko opismenjavanje i finansijska inkluzija, podrška preduzetništvu i samozapošljavanju. Svesni smo da najveći uticaj na društvo i okolinu imamo kroz poslovne aktivnosti naših klijenata i zato je jedan od naših ciljeva da zajedno sa njima donosimo uravnotežene, informisane i transparentne odluke koje doprinose unapređenju društva kao celine, očuvanju životne sredine, rešavanju aktuelnih društvenih problema i time zajednički implementiramo poslovne prakse održivog razvoja.

CILJ

Još čvršće integrisanje društvene odgovornosti u osnovno poslovanje

Odgovornost u lancu nabavke

Svesni smo da naše poslovanje ostvaruje uticaj na društvo ne samo kroz naše postupke „u kući“ i direktno preko naših klijenata, već da se naša odgovornost prostire i šire, koroz lanac nabavke. Upravo zato smo ovu oblast strateški izdvojili kao jednako važnu. Time želimo da pružimo dobar primer drugima i podržimo podizanje svesti o društveno odgovornom i održivom delovanju kompanija u najširem kontekstu. Odgovornost u lancu nabavke ostvarujemo kroz težnju da se minimizju negativni i maksimizuju pozitivni uticaji koje Banka ostvaruje na društvo i životnu sredinu preko lanca nabavke, i to primenom kriterijuma socijalnog okruženja i kriterijuma zaštite životne sredine u proceni dobavljača.

CILJ

Minimizovanje negativnih i maksimizovanje pozitivnih uticaja koje Banka ostvaruje na društvo i životnu sredinu kroz lanac nabavke

Odgovornost prema lokalnim zajednicama

Banka u svojim korenima ima utinsut jasan pečat brige za razvoj društa. Od samog osnivanja svoju poslovnu filozofiju i strategiju usmerili smo na to da „običnim“ ljudima omogućimo adekvatan pristup finansijskim uslugama i podržimo razvoj zajednica u kojima poslujemo. Nakon 200 godina uspešnog delovanja u tom pravcu, sada koračamo još sigurnije i odvažnije u tom pravcu. Jedino zajedničkim razvojem sa zajednicama za koje i u kojima poslujemo možemo menjati i učiniti svet boljim mestom za život. Zato slušamo jedni druge, učimo i razvijamo se zajedno, razumemo, nadopunjujemo, razvijamo ideje i postavljamo ciljeve, realizujemo programe i merimo rezultate!

CILJ

Dalji razvoj lokalnih zajednica u svim relevantnim aspektima

Odgovornost prema životnoj sredini

Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da ih ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu, umanjuje.

CILJ

Doprinos očuvanju životne sredine minimizovanjem negativnih i maksimizovanjem pozitivnih uticaja koje Banka ostvaruje

Korisne informacije