Društveno odgovorno poslovanje

Ko smo mi?
Članica smo Erste Grupe, finansijske institucije sa tradicijom dugom skoro 200 godina.

Koja je naša korporativna filozofija?
Negujemo i insistiramo na društveno odgovornom poslovanju, kao sastavnom delu dugoročne poslovne strategije, kako lokalno, tako i na nivou cele grupacije. Ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, čime aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

Zašto insistiramo na konceptu društveno odgovornog poslovanja?
To je koncept koji nas podstiče da budemo inovativni, ohrabrujemo održivi razvoj, odgovorno upravljamo rizikom i smanjujemo troškove. Tako postižemo bolje poslovne rezultate za naše klijente i kompaniju, ali i za zajednice u kojima radimo. Koncept društveno odgovornog poslovanja promovišemo kako na sopstvenom primeru, tako i kroz intenzivnu saradnju sa partnerima iz javnog i neprofitnog sektora. Članica smo inicijativa koje zastupaju društveno odgovorno poslovanje u Srbiji, poput Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za Srbiju i Foruma za odgovorno poslovanje.

Strategiju društveno odgovornog poslovanja, koju smo usvojili za period od 2015. do 2019. godine, postavili smo na sledećim principima:
• Povezanost sa osnovnim poslovanjem
• Uravnoteženost
• Holistički pristup
• Integrativni pristup

Oblasti kroz koje sprovodimo Strategiju su:
• Korporativno upravljanje
• Odgovornost prema klijentima
• Odgovornost u radnom okruženju
• Odgovornost u lancu nabavke
• Odgovornost prema lokalnim zajednicama
• Odgovornost prema životnoj sredini

Ulažemo u transparentnost poslovanja i promociju koncepta društveno odgovornog poslovanja:

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni. Cilj nam je stalno unapređujemo Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi. Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti i na jasan i transparentan način predstavljamo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe.

Sva dodatna pitanja, komentare i sugestije na temu društvene odgovornosti možete uputiti mejlom na adresu: dop@erstebank.rs

Izveštaji o društveno odgovornom poslovanju