Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja.

Cilj nam je da našim mnogobrojnim stejkholderima na jasan i transparentan način predstavimo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe.

Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti, a redovno ažuriramo i usklađujemo izveštavanje uvođenjem aktuelnih standarda i principa:

Pred vama je najnovije izdanje Izveštaja o društveno odgovornom poslovanju za 2019. godinu. Pozivamo vas da ga istražite i preuzmete u PDF-u, a najvažniji podaci dostupni su u nastavku.

Drage kolege i prijatelji,

 

Godina 2019. bila je iz više razloga značajna i posebna za Erste Banku. Zajedno sa našim zaposlenima, klijentima i partnerima, obeležili smo dva važna jubileja – 200 godina Erste Grupe i 155 godina Novosadske štedionice. 

Ideje naših osnivača su aktuelne i važne i danas, ne samo za klijente i društvo već i za naše zaposlene, jer polaze od pojedinca, potreba i prilika za prosperitet. Pomoći ljudima da ostvare finansijsku nezavisnost i prosperitet i uticati na razvoj društva, i pritom dati svima jednake mogućnosti – ove ideje su bile revolucionarne u Beču 1819. godine i Novom Sadu 45 godina kasnije, a vrlo su primenjive i danas. 

Ovakav pristup odražava se na naše poslovanje, kroz poverenje koje gradimo sa klijentima i zaposlenima, podršku koju im pružamo i vrednosti  koje zajedno stvaramo.

2019. nije bila godina samo važnih jubileja. To je bila još jedna u nizu godina u kojoj smo ostvarili izuzetne rezultate primenom nove strategije. Pokrenuli smo sveobuhvatan program finansijske edukacije kako bismo pomogli građanima da donose bolje finansijske odluke, dalje smo razvili program socijalnog bankarstva koji doprinosi otvaranju novih radnih mesta u našoj zemlji i razvoju lokalnih zajednica.

Kada govorimo o planovima za narednih pet godina, jedan od ključnih ciljeva jeste da budemo banka broj jedan po iskustvu klijenata –u skladu s našom korporativnom kulturom, akcenat stavljamo na izgradnju ličnih, stabilnih i dugoročnih partnerstava sa svojim klijentima. U 2019. godini rasli smo u svim ključnim segmentima poslovanja. 

Ukupna aktiva u ovoj godini porasla je više od 14 odsto u odnosu na kraj 2018. godine, dok su ukupni krediti klijentima porasli više od 15 procenata, a depoziti više od 12 odsto. 

Kad je reč o kreditima stanovništvu, malim preduzećima i preduzetnicima, ove godine smo porasli gotovo dva i po puta više nego tržište, a u depozitima jedan i po puta više. Pored toga, više od 45.000 novih klijenata odlučilo je da nam ukaže svoje poverenje. 

U segmentu poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, ove godine je ostvaren rast stanja kredita od 13 procenata, a bankarske garancije su porasle čak za polovinu. 

U radu sa velikim kompanijama beležimo rast stanja kredita od 15 odsto kod kredita realizovanih u našoj zemlji, kao i značajan rast prekograničnih kredita kod kojih je Erste Grupa kreditor klijentima iz Srbije. 

U budućnosti bankarstva, koja je bliža nego što mislimo, ključni faktori uspeha biće inovacije i tehnologija. Digitalna transformacija bankarskog sektora, koja podrazumeva ne samo kreiranje novih aplikacija podržanih savremenim tehnološkim rešenjima, već i promenu načina razmišljanja i pristupa klijentima, uslugama i svim drugim aktivnostima, već je uveliko počela. Menjaju se navike i očekivanja klijenata, menja se okruženje u kome poslujemo, menja se konkurencija. 

Sve navedeno predstavlja ogromnu šansu za banke koje prepoznaju nove prilike i iskoriste ih za unapređenje iskustva svojih klijenata i prilagođavanje poslovanja strateškim promenama na tržištu. 

U Erste banci smo u procesu prelaska na novi osnovni bankarski sistem, kojim želimo da postignemo da na tržištu imamo vodeću ulogu u digitalnoj transformaciji finansijskih usluga. 

Svesni smo da je za dugoročnu održivost, uz stalno unapređenje poslovanja, od suštinskog značaja poverenje naših klijenata, naših zaposlenih, kao i našeg okruženja. Zbog toga ostajemo suštinski posvećeni društvenoj odgovornosti u svim segmentima poslovanja. Naš strateški pristup sastoji se u ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo. 

Izveštavanje o uticajima na društvo je za nas mnogo više od sistematičnog i jasnog predstavljanja podataka i opisa aktivnosti koje su obeležile jednu godinu – ono je već više od decenije sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni, stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi. Globalni okvir našem delovanju i izveštavanju daju međunarodno priznati standardi održivosti, kao i Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji čine naš širi kontekst i naš putokaz. Pred vama je naš dvanaesti Izveštaj, a deveti put sačinjen u skladu sa aktuelnom verzijom GRI Standarda za izveštavanje o održivosti, što mu daje relevantnost i metodološku osnovu, i pre svega je namenjen našim klijentima, zaposlenima, partnerima i zajednici, sa kojima želimo da gradimo zajedničku budućnost.

Na kraju, iskoristio bih ovu priliku da vam svima zahvalim, uz posebnu zahvalnost zaposlenima Banke - vaš doprinos je upravo ono što našu banku čini prepoznatljivom i drugačijom od ostalih banaka na tržištu. Posvećenost zaposlenih, poverenje klijenata i podrška partnera i zajednice daju nam podstrek da nastavimo dalje da rastemo i transformišemo se, gradeći Banku budućnosti.

 

Srdačno,

Slavko Carić

Dragi prijatelji,

 

Iza nas je još jedna uspešna godina, u kojoj smo zajedno sa našim zaposlenima, klijentima, partnerima i zajednicom čiji smo deo, nastojali da doprinesemo održivom i pametnom rastu, koji uključuje dobrobit ljudi i društva u celini. 

Kako bismo postali poslodavac prvog izbora, naš društveno odgovorni pristup zajednici odnosi se i na sve nas koji radimo u Banci. Sa ciljem daljeg razvoja, ulažemo u programe edukacije naših zaposlenih, konstantno radimo na daljem unapređenju razvojnih programa i treninga namenjenih našim koleginicama i kolegama. Želimo da budemo poželjan poslodavac ne samo za one sa dugogodišnjim iskustvom, već i za mlade koji veruju u sebe i žele da se oprobaju u  inspirišućem radnom okruženju. Verujte, sa svim brzim i digitalnim promenama banka to svakako jeste.

Naša podrška zajednici takođe je usmerena na mlade, koji inspirišu svojim idejama i energijom. Pored Superste.net platforme Banka mladima pruža brojne mogućnosti za usavršavanje i sticanje radnog iskustva, kroz programe praksi, mentorstva i podršku omladinskim inicijativama u zajednici. 

S ciljem da ostvarimo dalji napredak u oblasti finansijske inkluzije, ideje na kojoj se poslovanje Erste Banke temelji od samog osnivanja, sistematski smo pristupili informisanju i edukaciji o finansijskim temama ne samo naših sadašnjih i potencijalnih klijenata, već i čitave zajednice kroz platformu #ErsteZnali. Kroz niz tekstova, radionica i interaktivnih sadržaja, želimo da pomognemo građanima da donose informisane finansijske odluke i na taj način poboljšaju svoj kvalitet života. Ponosni smo na uspeh ove platforme, koja je privukla veliku pažnju javnosti. Finansijska pismenost doprinosi prosperitetu čitavog društva, ekonomskom rastu i manjem riziku od siromaštva, kao i društvenoj inkluziji i stabilnosti.

Još jedna od tema u fokusu u Erste Grupi i Erste banci u Srbiji je rodna ravnopravnost. Banka je jedna od prvih potpisnica Principa osnaživanja žena, koje je inicirala i definisala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Već godinama unazad tradicionalno podržavamo program „Podeli svoje znanje – Postani mentorka“, posvećen ličnom i profesionalnom razvoju mladih žena. Uz to, posvećeni smo promovisanju rodne ravnopravnosti na radnom mestu. Ponosni smo na činjenicu da je Erste Grupa jedina austrijska kompanija uključena u Blumbergov indeks rodne ravnopravnosti. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti  u svim segmentima društva jedan je i od Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, kojima se takođe rukovodimo u postavljanju ciljeva i strategija održivosti. 

O doprinosu naše Banke ovim ciljevima, kao i drugim globalnim inicijativama održivosti, čitajte na stranicama pred vama.

Svedoci smo ubrzanih promena i zato je važno da ih pratimo, da se stalno menjamo i prilagođavamo, što bolje osluškujemo potrebe i puls klijenata i okruženja i budemo fleksibilni. Jedino na taj način postajemo snažniji, mesto za ostvarenje želja i talenata naših zaposlenih, i kompanija koja deo vrednosti koju stvaramo vraća nazad u zajednicu iz koje potičemo i u kojoj živimo i radimo. Verujem u našu banku i potencijale naših ljudi. To je i moja poruka za kraj – budućnost počinje kada verujemo u sebe.

 

Srdačno,

Jasna Terzić

ERSTE GRUPA

Svoju tradiciju Erste Grupa je počela da gradi još daleke 1819. godine, kada je osnovana kao prva štedionica u Austriji. Prepoznata je kao institucija koja nastoji da se, pored pružanja tradicionalnih bankarskih usluga i proizvoda, kontinuirano razvija u skladu sa zahtevima modernog tržišta. Erste Grupa klijentima pruža sigurnost i poverenje, kao i finansijske proizvode i usluge najvišeg kvaliteta.

 

 

Ukratko o Erste Grupi:

 • Opslužuje 16,6 miliona klijenata
 • Zapošljava 47.284 ljudi
 • Posluje u 2.373 filijala u 7 zemalja

 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Profil kompanije” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

ERSTE BANKA

Erste Banka deo je Erste Bank Grupe koja u Srbiji posluje od 2005. godine, kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke, najstarije finansijske institucije u našoj zemlji, osnovane 1864. godine.

Naš fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Insistiramo na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinosimo stabilnom i zdravom rastu naših klijenata.

 

 

Ukratko o Erste Bank a. d. Novi Sad
(na dan 31. 12. 2019):

 • Opslužuje gotovo od 500.000 klijenata
 • Ima 1154 zaposlenih
 • Poseduje mrežu od 89 poslovnih jedinica

 

Dobro korporativno upravljanje preduslov je i temelj uspešnog upravljanja održivošću, kao i izgradnje i stalnog unapređivanja odnosa poverenja sa svim zainteresovanim stranama. Naš sistem upravljanja i kontrole ima dva cilja. S jedne strane, cilj je da se održi nesmetano poslovanje naše Banke, a s druge, da se zaštite interesi svih naših zainteresovanih strana. Stoga su svi zaposleni, rukovodioci, kao i članovi najviših upravnih tela Erste Banke posvećeni najvišim standardima korporativnog upravljanja. Neprestano se ocenjuje poštovanje tih standarda i po potrebi vrše njihova prilagođavanja. U potpunosti smo posvećeni poštovanju svih zakonskih odredaba i regulatornog okvira koji se odnose na naše poslovanje.

Uspostavljamo i održavamo proaktivan i transparentan dijalog sa regulatornim telima i nadzornim organima kako na redovnoj tako i na ad hoc bazi.

Da bismo to obezbedili:

 • definišemo i sprovodimo delotvorne procedure za obezbeđivanje poštovanja regulative, uključujući i jasne procese za izveštavanje regulatornih organa; 
 • podržavamo regulatorne organe u njihovim naporima da optimizuju i održavaju lokalne i međunarodne regulatorne standarde; 
 • kontinuirano osvežavamo i unapređujemo znanje i razumevanje regulative u okviru Erste Banke.


Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Dobro korporativno upravaljanje” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Želimo da naša Banka predstavlja atraktivno mesto za rad za ambiciozne, angažovane, vredne, ljude koji su spremni da rade na sebi, uče, unapređuju svoja znanja i veštine, postaju još bolji i uspešniji stručnjaci koji će dalje svojim radom i inovativnošću unaprediti naš brend i pomoći nam da zajednički izgradimo „Banku budućnosti”.

Najznačajnija postignuća u 2019. godini:

 • Nastavak aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti
 • Nastavljeno je sa razvojem standardizovanog i kontinuiranog sistema interne edukacije za zaposlene u Ritejl sektoru
 • U razvoj zaposlenih uloženo je 58 miliona dinara, sa više od 32.100 sati realizovanih obuka
 • Broj zaposlenih koji je u 2019. iskoristio mogućnost besplatnog sistematskog pregleda je 258

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Naši ljudi” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Stavljajući zadovoljstvo klijenta na prvo mesto, Erste Banka u skladu sa savremenim tendencijama u finansijskom sektoru, ulaže u pojednostavljivanje i ubrzavanje procesa pružanja usluga, te prilagođavanje svojih proizvoda različitim kategorijama klijenata. Pored doslednog sprovođenja aktivnosti u oblasti odgovornog finansiranja, Erste Banka razvojem socijalnog bankarstva i inkluzivnih finansijskih proizvoda, kao i ulaganjem u finansijsko opismenjavanje građana, doprinosi inkluzivnom rastu i održivom razvoju.

Postigli smo u 2019:

 • 201 finansiranih startapa, socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva kroz program „Korak po korak“ 
 • 296 novih radnih mesta otvoreno u preduzećima i organizacijama podržanim kroz program „Korak po korak“
 • Preko 150.000 jedinstvenih poseta platformi ErsteZnali 
 • Erste Banka je prva banka na tržištu po Customer Experience Indeksu (CXI) 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Odgovorni prema klijentima" u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Pokazujući izuzetno razumevanje za praćenje indirektnih uticaja koji se ostvaruju preko lanca dobavljača, Erste Banka je ovu temu uvrstila među svoje strateške prioritete. Ovaj aspekt znatno je unapređen prethodnih godina u Banci razvijanjem i unapređenjem odgovornih praksi nabavke. Cilj nam je minimizovanje negativnih i maksimizovanje pozitivnih uticaja Banke na društvo i životnu sredinu preko svog lanca nabavke. Principi saradnje i osnovni zahtevi za dobavljače definisani su u Kodeksu ponašanja za dobavljače, koji se primenjuje širom Grupe, kako bi se osiguralo da svi s kojima poslujemo podržavaju osnovne standarde naše Grupe.

Osnovni principi Kodeksa jesu:

 • Finansijska stabilnost dobavljača 
 • Operativnost – politika ili sistem kvaliteta 
 • Dobro upravljanje – usklađenost sa propisima, korupcija, konflikt interesa, odgovorni marketing itd. 
 • Društvena odgovornost – poštovanje ljudskih i radnih prava 
 • Zaštita životne sredine – politika zaštite životne sredine, primena principa predostrožnosti 
 • Monitoring i revizija – poštovanje Kodeksa od dobavljača, primena, praćenje i poštovanje navedenih ciljeva.

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Odgovornost u lancu nabavke" u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Pružanje sistemske podrške razvoju lokalnih zajednica sastavni je deo vrednosti i principa Erste Banke. Na putu ka ostvarenju tog cilja, podstičemo društvene aktere da veruju u sebe i pokrenu talas pozitivnih promena, dok posebnu pažnju posvećujemo osnaživanju različitih društvenih grupa finansijskom i stručnom podrškom.

Postigli smo u 2019:

 • U petom ciklusu programa Superste.net razmatrano je 80 sjajnih ideja pristiglih iz 18 gradova širom zemlje od kojih je podržano 11, a u njihovu realizaciju je uloženo 500 sati mentorskog rada i 5,1 miliona dinara. 
 • Programima donacija i sponzorstva Erste Banka je podržala više od 35 različitih festivala, manifestacija i projekata u zajednici sa nešto iznad 27,5 miliona dinara
 • 250 studenata i diplomaca imalo je priliku da se usavršava kroz program prakse Erste Banke.

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Sugrađani u zajednicama u kojima poslujemo" u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Od početka svog poslovanja, naša banka je opredeljena da strateški definiše, unapređuje i prati svoje prakse u zaštiti životne sredine. Naša odgovornost ogleda se pre svega u sagledavanju ključnih rizika našeg poslovanja za životnu sredinu, kao i nastojanju da se umanje negativni i maksimizuju pozitivni uticaji. Kao finansijska institucija, svesni smo da najveći uticaj na životnu sredinu imamo upravo preko finansiranja svojih klijenata, tačnije finansiranjem njihovih projekata i poslovanja. Postavljanjem jasnih ciljeva i indikatora za praćenje, dodatno kontrolišemo i unapređujemo prakse u ovoj oblasti.

Postigli smo u 2019:

 • Uloženo je ukupno 59.039.738,93 dinara u upravljanje zaštitom životne sredine
 • Uloženo dodatnih 25 miliona evra u drugu fazu izgradnje poslovnog kompleksa Sirijus (Sirius offices), u skladu s najvišim standardima ekološke gradnje
 • Plasirani krediti u okviru GEFF programa za finansiranje zelene ekonomije namenjeni svim građanima koji žele da investiraju u energetski efikasna rešenja u volumenu od 168.809.251 dinara

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Odgovorni prema životnoj sredini" u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju Erste Bank a. d. Novi Sad za 2019. godinu dvanaesti je DOP izveštaj Banke i deveti koji prati međunarodnu metodologiju za izveštavanje o održivosti, Global Reporting Initiative (GRI).

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “O Izveštaju" u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2019. godinu.

Korisne informacije

Arhiva ranijih izveštaja