Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja.

Cilj nam je da našim mnogobrojnim stejkholderima na jasan i transparentan način predstavimo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe.

Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti, a redovno ažuriramo i usklađujemo izveštavanje uvođenjem aktuelnih standarda i principa. Naše poslovanje kao i izveštavanje je usklađeno sa:

Pred vama je najnovije izdanje Izveštaja o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2023. godinu: „Banka to su ljudi!“.  Pozivamo vas da ga istražite i po želji preuzmete.

Za sva dodatna pitanja i sugestije na temu društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja možete pisati Sonji Konakov Svičev, menadžerki za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju Erste Banke na: sonja.konakov.svircev@erstebank.rs ili dop@erstebank.rs

Korisne informacije

Doprinos Erste Banke ciljevima održivog razvoja

Izveštaji Erste Grupe o održivom poslovanju

Arhiva ranijih izveštaja

Izveštaj za 2023. godinu na srpskom

Izveštaj za 2022. godinu na srpskom

Izveštaj za 2022. godinu na engleskom

Izveštaj za 2021. godinu na srpskom

Izveštaj za 2021. godinu na engleskom

Izveštaj za 2020. godinu na srpskom

Izveštaj za 2020. godinu na engleskom

Izveštaj za 2019. godinu na srpskom

Izveštaj za 2019. godinu na engleskom

Izveštaj za 2018. godinu na srpskom

Izveštaj za 2018. godinu na engleskom

Izveštaj za 2017. godinu na srpskom

Izveštaj za 2017. godinu na engleskom

Izveštaj za 2016. godinu na srpskom

Izveštaj za 2016. godinu na engleskom

Izveštaj za 2015. godinu na srpskom

Izveštaj za 2015. godinu na engleskom

Izveštaj za 2014. godinu na srpskom

Izveštaj za 2014. godinu na engleskom

Izveštaj za 2013. godinu na srpskom

Izveštaj za 2013. godinu na engleskom

Izveštaj za 2012. godinu na srpskom

Izveštaj za 2012. godinu na engleskom

Izveštaj za 2011. godinu na srpskom

Izveštaj za 2011. godinu na engleskom

Izveštaj za 2010. godinu na srpskom

Izveštaj za 2010. godinu na engleskom

Izveštaj za 2009. godinu na srpskom

Izveštaj za 2009. godinu na engleskom

Izveštaj za 2008. godinu na srpskom

Izveštaj za 2008. godinu na engleskom