Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja.

Cilj nam je da našim mnogobrojnim stejkholderima na jasan i transparentan način predstavimo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe.

Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti, a redovno ažuriramo i usklađujemo izveštavanje uvođenjem aktuelnih standarda i principa. Naše poslovanje kao i izveštavanje je usklađeno sa:

Pred vama je najnovije izdanje Izveštaja o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2022. godinu: „Banka to su ljudi!“.  Pozivamo vas da ga istražite i po želji preuzmete..

Za sva dodatna pitanja i sugestije na temu društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja možete pisati Sonji Konakov Svičev, menadžerki za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju Erste Banke na: sonja.konakov.svircev@erstebank.rs ili dop@erstebank.rs

Korisne informacije

Doprinos Erste Banke ciljevima održivog razvoja

Saznajte više

Doprinos Erste Banke ciljevima održivog razvoja

Saznajte više

Arhiva ranijih izveštaja

 • Izveštaj za 2022. godinu na srpskom

 • Izveštaj za 2019. godinu na srpskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2019. godinu na engleskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2018. godinu na srpskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2018. godinu na engleskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2017. godinu na srpskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2017. godinu na engleskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2016. godinu na srpskom

  Pogledajte izveštaj
 • Izveštaj za 2016. godinu na engleskom

  Pogledajte izveštaj