Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja.

Cilj nam je da našim mnogobrojnim stejkholderima na jasan i transparentan način predstavimo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe.

Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti, a redovno ažuriramo i usklađujemo izveštavanje uvođenjem aktuelnih standarda i principa:

Pred vama je najnovije izdanje Izveštaja o društveno odgovornom poslovanju za 2019. godinu. Pozivamo vas da ga istražite i preuzmete u PDF-u, a najvažniji podaci dostupni su u nastavku.

Drage kolege i prijatelji,

Prethodna godina je pred sve nas stavila velike i teške izazove, sa kakvima se većina od nas nikada ranije nije susrela i koje nismo mogli da predvidimo. Više od godinu dana živimo u izmenjenoj realnosti, koja je uticala na sve aspekte naših života: pre svega na brigu o sopstvenom, a onda i zdravlju naših najbližih, na poslovanje kompanija u gotovo svim sektorima privrede, i na način na koji provodimo slobodno vreme.

Istovremeno, ono što se nije promenilo jeste čvrsto nastojanje Erste Banke da u svim okolnostima bude pouzdan partner svojim klijentima i zajednicama u kojima posluje, kao i našim zaposlenima koji su još jednom potvrdili da predstavljaju našu najveću snagu, i omogućili da se Banka u izuzetno kratkom roku resetuje i uspešno prilagodi novim, nimalo jednostavnim uslovima rada. 

 

Kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 pokazala je koliko su važne stabilnost i pripremljenost, ali u isto vreme i fleksibilnost, međusobno razumevanje i podrška. Potrebe naših klijenata bile su za nas, kao i uvek, na prvom mestu, te smo ih pažljivo pratili i, reagujući  izuzetno brzo, sproveli veliki broj inicijativa kojima smo klijentima pokazali da smo tu da im pružimo najbolju moguću podršku. Ponosan sam što smo među prvim bankama u Srbiji koje su svoje poslovanje uspešno prilagodile uslovima COVID-19 krize. Omogućili smo da platne kartice i onlajn bankarstvo budu dostupni i bez dolaska u banku, odobreni su moratorijumi za kreditne obaveze za veliki broj klijenata, najstarijim sugrađanima smo pružili mogućnost da na što jednostavniji način raspolažu svojim sredstvima, iako su bili u izolaciji, a pravnim licima smo omogućili adekvatnu podršku za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva. Nismo oklevali pri odluci da budemo prva banka koja je sa Evropskom investicionom bankom pokrenula važan međunarodni program za oporavak preduzeća. Izuzetno 

sam ponosan na ovu saradnju, koja nam je omogućila da ponudimo nove izvore likvidnosti, kao i mogućnost finansiranja obrtnog kapitala i investicija za posebno ugrožene kompanije koje se bore za opstanak i očuvanje radnih mesta.

Razmišljajući o izmenjenim uslovima poslovanja, postkovid posledicama koje su i dalje prisutne  i kako još možemo da podržimo i pomognemo našim klijentima otišli smo korak dalje i podržali ih na drugačiji, kreativniji i, u tom trenutku, najsvrsishodniji način. Shvatili smo da im je potrebna promotivna podrška da se za njih i njihove biznise čuje na nacionalnom nivou. Ustupili smo im naš medijski prostor, snimili im reklame, osmislili onlajn kampanje, promovisali ih na našim društvenim mrežama. Na taj način smo našim mikro, malim i socijalnim preduzećima pokazali da #verujemounjih i poštujemo to što rade. 

O činjenici da smo uspeli da opravdamo poverenje naših klijenata govore i rezultati na kraju godine – ukupni depoziti ostvarili su rast od 38 procenata, a krediti više od 17 procenata. 

Pored  odgovora na novonastalu situaciju, ostali smo jednako posvećeni našim dugogodišnjim inicijativama, i nastavili sa sprovođenjem ranije postavljenih dugoročnih planova. Nastavili smo kreditiranje kroz program socijalnog bankarstva „Korak po korak“, a dodatne napore uložili smo u dalji razvoj programa finansijske edukacije #ErsteZnali. Nismo zaboravili ni partnere iz oblasti kulture i umetnosti, koja definiše jedno društvo. Podržali smo razne manifestacije poput Beogradskog festivala igre, izložbe „Alan Ford trči počasni krug“, Bitefa, Guitar Art Festivala, Festivala nauke, 125 godina Prirodnjačkog muzeja i sl. Nastavili smo sa intenzivnim ulaganjima u prelazak na novi operativni sistem Banke, koji će nam pružiti još veću fleksibilnost i omogućiti vodeću ulogu u digitalnoj 

transformaciji finansijskih usluga, što su prioriteti u modernom bankarstvu.

Godina iza nas jasno je pokazala da je posvećenost društvenoj odgovornosti i dugoročnoj održivosti neodvojivi deo savremenog poslovanja, i da je uloga privrednih subjekata daleko sveobuhvatnija, uključujući pored ekonomskih, i društvene i ekološke uticaje. U Erste Banci od samih početaka, pre više od 200 godina, našu ulogu razumemo upravo na ovaj način – želimo da razvijamo dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i da aktivno doprinosimo dobrobiti društva čiji smo deo.

Objavljivanje izveštaja o društveno odgovornom poslovanju za nas je mnogo više od sistematičnog predstavljanja podataka o aktivnostima iz protekle godine – ono je sastavni deo našeg strateškog pristupa koji podrazumeva dijalog i uključivanje zainteresovanih strana, kao i postavljanje i praćenje merljivih ciljeva i indikatora uspeha u oblastima odgovornosti prema zaposlenima, klijentima, zajednici i životnoj sredini. Naši procesi planiranja i izveštavanja usklađeni su sa međunarodno priznatim standardima održivosti, i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.  Izveštaj pred vama je deseti put sačinjen u skladu sa Standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI), i namenjen je svim našim partnerima i zaposlenima, sa ciljem da pruži transparentan uvid u postignute rezultate, strateška opredeljenja i planove. 

Na kraju, želeo bih da zahvalim svim klijentima, saradnicima i partnerima na tome što su nam ukazali poverenje da zajedno prebrodimo ovu tešku godinu, kao i svim koleginicama i kolegama koji iz godine u godinu svojim zalaganjem daju dodatnu vrednost svemu što radimo. Hvala vam!

 

Srdačno, 

Slavko Carić

Dragi prijatelji,

Pred vama je Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za jednu od najizazovnijih godina, koja je pred nas stavila mnoge nedoumice, promenila nam planove i podstakla nas da se brže adaptiramo na nov način života i rada – 2020. Kao banka, susreli smo se sa novom realnošću, novim načinom poslovanja, drugačijim zahtevima klijenata i posebnim uslovima rada, razmišljanja  i kompletnog restrukturiranja. 

Naša organizaciona kultura, kao sistem verovanja i zajedničkih vrednosti koje delimo, u velikoj meri je uticala na način na koji smo pristupili promenama i međusobno sarađivali. Verujem da su nam upravo naša organizaciona kultura i vrednosti koje negujemo – poverenje, inovativnost, podrška, odgovornost, i stvaranje, pomogli da brzo reagujemo, prepoznamo značaj zajedničkih ciljeva i zajedno radimo na njihovom ostvarenju. Timski duh se najbolje oseti u izazovnim vremenima i to se upravo sada pokazalo. Koristim zbog toga ovu priliku da zahvalim svim kolegama i koleginicama na hrabrosti i odlučnosti u savladavanju svih izazova, izvrsno obavljenom poslu, dodatnom trudu i naporu koji ste uložili i otpornosti koju ste pokazali. Hvala vam!

Kao odgovoran poslodavac, Banka je nastavila da brine o dobrobiti svakog zaposlenog, što u uslovima pandemije, pored dosadašnjih inicijativa usmerenih na brigu o zaposlenima, podrazumeva i potpunu posvećenost obezbeđivanju bezbednih i zdravih uslova rada.  Nakon proglašenja vanrednog stanja vrlo brzo su realizovane brojne aktivnosti u tom pravcu, uključujući nabavku zaštitne opreme, skraćivanje radnog vremena i rotiranje zaposlenih 

u filijalama, omogućavanjem rada od kuće gde god je to moguće, kao i podrške za one koji spadaju u osetljive grupe. Odmah nakon što su zabeleženi prvi slučajevi zaraze koronavirusom u regionu, formiran je tim koji je pratio situaciju, sugerisao dalje mere i operativno ih sprovodio. Za kratko vreme, napravljeni su novi pravilnici i uputstva koja su primenjivana na svakom koraku kako bismo zaštitili nama najvažnije – naše zaposlene. Izuzetna saradnja između članova koronavirus timova, a zatim i između svih zaposlenih Banke, doprinela je lakšem prevazilaženju velikih izazova, i uverena sam da će upravo timski duh koji smo dodatno razvili tokom ove krizne situacije biti osnova za mnoge druge zajedničke kreativne zadatke u budućnosti.

U teškim uslovima koje je pandemija izazvala, pored zaposlenih i klijenata, ostali smo pouzdan partner i zajednici u kojoj poslujemo – tokom 2020. godine Erste Banka je donirala preko pet miliona dinara vanredne pomoći za devet zdravstvenih ustanova i centara širom Srbije. Nismo zaboravili ni tradicionalne partnere iz oblasti kulture i umetnosti, obrazovanja, finansijskog opismenjavanja i sporta a otvorili smo vrata i nekim novim partnerstvima. Svima njima smo bili partner, podrška i oslonac u prevazilaženju efekata pandemije kojom su ovi sektori veoma bili pogođeni.  

Naši programi podrške lokalnoj zajednici takođe su prilagođavani specifičnim uslovima koji su obeležili proteklu godinu. Kroz program socijalnog bankarstva „Korak po korak“, tokom 2020. godine podržana su 44 startap preduzeća, 4 nevladine organizacije i 12 poljoprivrednih gazdinstava. Uprkos svim teškoćama koje je pandemija izazvala, ukupan volumen 

kredita plasiranih kroz ovaj program u 2020. godini ostao je na prošlogodišnjem nivou. Platforma #ErsteZnali, sveobuhvatni, besplatni i nekomercijalni program finansijske edukacije, svoje aktivnosti realizovala je u onlajn formatu, kroz radionice i edukativne module, ostvarivši čak 111.180 jedinstvenih poseta. Kvalitet i inovativnost ovog programa potvrdila su i brojna priznanja dodeljena tokom 2020. godine – PRiZNANJE 2020, u kategoriji „PR komunikacija u integrisanim kampanjama“, koje dodeljuje Društvo Srbije za odnose s javnošću, zatim treće mesto na prvom onlajn Erste Retail Summitu, kao i plasman među pet najznačajnijih kampanja i projekata na Balkanu u finalu „European Excellence Award“, vodeće evropske nagrade u oblasti odnosa s javnošću i komunikacija.

Na narednim stranicama pronaći ćete mnoštvo informacija o našem pristupu i doprinosu različitim važnim društvenim temama – poput finansijske inkluzije, jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti, zaštite životne sredine, koje su obuhvaćene i Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija kojima se u Erste Grupi i Erste Banci u Srbiji vodimo prilikom definisanja naših strategija i ciljeva. Kroz Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju nastojimo da verno prikažemo ne samo podatke o našem učinku u najznačajnijim oblastima, već i sve one principe u kojima leži naša snaga – u pravom timskom duhu, zajedničkoj viziji koju posvećeno ostvarujemo i činjenici da smo uvek tu jedni za druge, za naše klijente i lokalnu zajednicu. Nastavljamo da zajedničkim snagama gradimo našu Banku budućnosti!

 

Srdačno, 

Jasna Terzić 

ERSTE GRUPA

„Prva austrijska štedionica“ (Erste österreichische Spar-Casse) osnovana je u Beču 1819. godine, i prva je finansijska institucija koja je otvorila svoja vrata svima, bez obzira na poreklo, status, nacionalnost, i imovinsku situaciju. Više od 200 godina kasnije, Erste Grupa je i dalje posvećena cilju da finansijski i društveni napredak bude dostupan svima. 

 

 

Ukratko o Erste Grupi: 

⦁ Opslužuje 16,1 milion klijenata 

⦁ Zapošljava 46.000 ljudi 

⦁ Posluje u 2.228 filijala u 7 zemalja 

ERSTE BANKA

Erste Bank a. d. Novi Sad deo je Erste Bank Grupe koja u Srbiji posluje od 2005. godine, kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke. U decembru 2005. godine Novosadska banka menja ime u Erste Bank a. d. Novi Sad, čime započinje intenzivan proces transformacije.

Naš fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Insistiramo na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinosimo stabilnom i zdravom rastu naših klijenata. Nastavljamo sa širenjem baze zadovoljnih klijenata i povećavamo tržišno učešće u ključnim segmentima. Trudeći se da odgovorimo na sve potrebe naših klijenata, pomeramo granice u oblastima elektronskog bankarstva i kartičarstva na finansijskom tržištu Srbije. 

 

 

Ukratko o Erste Bank a. d. Novi Sad (na dan 31. 12. 2020): 

⦁ Opslužuje gotovo 510.000  klijenata 

⦁ Ima blizu 1.212 zaposlenih 

⦁ Poseduje mrežu od 88 poslovnih jedinica i četiri komercijalna centra

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Profil kompanije” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Svi zaposleni, rukovodioci, kao i članovi najviših upravnih tela Erste Banke posvećeni su najvišim standardima korporativnog upravljanja. Dobro korporativno upravljanje preduslov je uspešnog upravljanja održivošću, kao i izgradnje i stalnog unapređivanja odnosa poverenja sa svim zainteresovanim stranama. Naš sistem upravljanja i kontrole ima dva cilja – da se održi nesmetano poslovanje naše banke, i da se zaštite interesi svih naših zainteresovanih strana. U potpunosti smo posvećeni poštovanju svih zakonskih odredaba i regulatornog okvira koji se odnose na naše poslovanje. Uz to, neprestano se vrši procena poštovanja internih standarda, i po potrebi se vrše njihova prilagođavanja.

Sa regulatornim telima i nadzornim organima uspostavljamo i održavamo proaktivan i transparentan dijalog, kako na redovnoj tako i na ad hoc bazi. Da bismo to obezbedili;

  • definišemo i sprovodimo delotvorne procedure za obezbeđivanje poštovanja regulative, uključujući i jasne procese za izveštavanje regulatornih organa, 
  • podržavamo regulatorne organe u njihovim naporima da optimizuju i održavaju lokalne i međunarodne regulatorne standarde,
  • kontinuirano osvežavamo i unapređujemo znanje i razumevanje regulative u okviru Erste Banke.  

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Kroporativno upravljanje” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Kao odgovoran poslodavac, Erste Banka pruža moderno, atraktivno i motivišuće radno okruženje za angažovane i posvećene ljude, spremne za učenje i profesionalno usavršavanje. Briga o zadovoljstvu i motivaciji naših zaposlenih na vrhu je prioriteta Banke, uz zagarantovano pružanje jednakih mogućnosti, zaštitu prava i transparentnu komunikaciju. 

Postigli smo u 2020: 

⦁ Zahvaljujući posvećenosti i preduzimljivosti naših zaposlenih, Erste Banka jedna je od prve tri banke u Srbiji koje su svoje poslovanje prilagodile uslovima krize COVID – 19. 

⦁ Usvajanjem novog Kolektivnog ugovora dodatno unapređena prava zaposlenih. 

⦁ Uvedena aplikacija za organizaciju i praćenje obuka AMOS. 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Naši ljudi” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Za Erste Banku, kao pouzdanu i odgovornu finansijsku instituciju, zadovoljstvo klijenata je na prvom mestu. Zbog toga pažljivo pratimo njihove potrebe i radimo na razvoju proizvoda i usluga koji na te potrebe odgovaraju na najbolji mogući način. Svesni svojih najznačajnijih uticaja i odgovornosti u zajednici u kojoj poslujemo, posebno smo fokusirani na razvoj socijalnog bankarstva i inkluzivnih finansijskih proizvoda, kao i na finansijsko opismenjavanje građana, čime doprinosimo inkluzivnom rastu i održivom razvoju društva. 

Postigli smo u 2020: 

⦁ Zaključno sa 2020. godinom, preko programa „Korak po korak“ podržano je više od 300 startap firmi, socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva, i stvoreno 409 radnih mesta 

⦁ Platforma ErsteZnali.rs je tokom 2020. zabeležila 111.180 jedinstvenih poseta 

⦁ Na prvom onlajn Erste Retail Summitu, održanom u avgustu 2020. godine, Erste Banka je prvi put osvojila CX award – nagradu za postignuta unapređenja u oblasti poboljšanja klijentskog iskustva 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Odgovorni prema klijentima” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Prateći tendencije i aktuelne okvire razumevanja društveno odgovornog i održivog poslovanja, Erste Banka, pored direktnih, upravlja i indirektnim uticajima koje ostvaruje preko lanca nabavke. Pratimo i unapređujemo naše učinke u ovoj oblasti, fokusirajući se na sledeće prioritetne teme definisane našom strategijom: primena kriterijuma socijalnog okruženja u proceni dobavljača i primena kriterijuma zaštite životne sredine u proceni dobavljača.

Principi saradnje i osnovni zahtevi za dobavljače definisani su u Kodeksu ponašanja za dobavljače, koji se primenjuje širom Grupe, kako bi se osiguralo da svi s kojima poslujemo podržavaju osnovne standarde naše Grupe. 

  • Osnovni principi Kodeksa jesu: 
  • Finansijska stabilnost dobavljača 
  • Operativnost – politika ili sistem kvaliteta 
  • Dobro upravljanje – usklađenost sa propisima, korupcija, konflikt interesa, odgovorni marketing itd. 
  • Društvena odgovornost – poštovanje ljudskih i radnih prava 
  • Zaštita životne sredine – politika zaštite životne sredine, primena principa predostrožnosti 
  • Monitoring i revizija – poštovanje Kodeksa od dobavljača, primena, praćenje i poštovanje navedenih ciljeva. 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Odgovornost u lancu nabavke” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Kao pravi partner zajednica u kojima posluje, Erste Banka je i u 2020. nastavila da podržava njihov opstanak i dalji razvoj. U skladu sa svojom Strategijom društveno odgovornog poslovanja Erste Banka je i u ovim izazovnim vremenima nastavila kontinuirano strateško i proaktivno ulaganje u zajednicu. Osluškujući potrebe zajednica, komunicirajući svakodnevno sa njihovim predstavnicima i prateći savremene trendove održivog razvoja, odavno je ta podrška prerasla isključivo finansijsku podršku, i uključila razmenu znanja i iskustava, edukativnu i mentorsku podršku, kao i umrežavanje različitih resursa zarad opšteg dobra.

Postigli smo u 2020:

⦁ Programima donacija i sponzorstva Erste Banka je podržala 40 različitih festivala, manifestacija, projekata i inicijativa u zajednici sa skoro 16,3 miliona dinara. 

⦁ Dodatno je za devet različitih zdravstvenih ustanova i centara izdvojeno preko pet miliona dinara vanredne pomoći kao podrška za borbu protiv virusa COVID – 19. 

⦁ Preko 60 studenata i diplomaca imalo je priliku da se usavršava kroz program prakse Erste Banke. 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Sugrađani u zajednicama u kojima poslujemo” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Dugogodišnji strateški pristup Erste Banke zaštiti životne sredine ogleda se u kontinuiranoj proceni uticaja našeg poslovanja – nastojimo da smanjujemo negativne uticaje gde god je to moguće, i da inovativnim rešenjima doprinosimo unapređenju životne sredine i održivosti. Postavljanje ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, kao i indikatora za praćenje i načina merenja, sastavni su deo naših procesa planiranja. 

Postigli smo u 2020: 

⦁ Uloženo je ukupno 99.507.167,73 dinara u upravljanje zaštitom životne sredine.

⦁ Plasirani krediti namenjeni svim građanima koji žele da investiraju u energetski efikasna rešenja u volumenu od 402.505.536 dinara.

⦁ Procenat učešća zelene energije u ukupnoj količini potrošene energije u 2020. godini iznosi cca 70%. 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “Odgovorni prema životnoj sredini” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju Erste Bank a. d. Novi Sad za 2020. godinu trinaesti je DOP izveštaj Banke i deseti koji prati međunarodnu metodologiju za izveštavanje o održivosti, Global Reporting Initiative (GRI). 

Više informacija na ovu temu možete pronaći u delu “O izveštaju” u Izveštaju o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke „Banka to su ljudi“ za 2020. godinu.

Korisne informacije

Arhiva ranijih izveštaja