Važno nam je vaše mišljenje

Poštovani klijenti,

Želimo da vas zamolimo da podelite sa nama svoje mišljenje o kvalitetu naših usluga i stavove o zadovoljstvu dosadašnjom saradnjom sa Erste bankom.

Ukoliko imate prigovor, savet ili predlog koji bi nam pomogao da poboljšamo naše usluge i ponudu klijentima, molimo vas da popunite odgovarajući formular. U zavisnosti od toga da li se vaše mišljenje odnosi na poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa mikroklijentima (preduzetnici) ili pravnim licima možete odabrati neki od ponuđenih formulara:

Fizička lica

Pravna lica

Važno nam je vaše mišljenje

Važno nam je vaše mišljenje

Prigovore koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Ako niste zadovoljni odgovorom na svoj prigovor koji se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, možete se dalje obratiti sledećem nadležnom organu:

*Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

mejl adresa: office@poverenik.rs

*Isključivo za prigovore koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti