Važno nam je vaše mišljenje

Poštovani klijenti,

Želimo da vas zamolimo da podelite sa nama svoje mišljenje o kvalitetu naših usluga i stavove o zadovoljstvu dosadašnjom saradnjom sa Erste bankom.

Ukoliko imate prigovor, savet ili predlog koji bi nam pomogao da poboljšamo naše usluge i ponudu klijentima, molimo vas da popunite odgovarajući formular. U zavisnosti od toga da li se vaše mišljenje odnosi na poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa mikroklijentima (preduzetnici) ili pravnim licima možete odabrati neki od ponuđenih formulara:

Važno nam je vaše mišljenje

Važno nam je vaše mišljenje

Važno nam je vaše mišljenje

Kako da nam uputite prigovor?

Prigovor možete uputiti usmeno ili u pisanoj formi.

Ukoliko prigovor upućujete usmeno, zaposleni u banci će (isključivo nakon izvršenog procesa identifikacije podnosioca prigovora) pokušati da vam pruže adekvatan odgovor. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili, zaposleni banke će vam pružiti sve neophodne informacije oko upućivanja pisanog prigovora.

Pisani prigovor treba da sadrži lične podatke podnosioca:

  1. Ime i prezime/ Naziv kompanije
  2. Adresu stanovanja/ Adresu pravnog lica
  3. JMBG/ Matični broj
  4. Kontakt i/ili mejl adresu
  5. Opis spornog odnosa (ukoliko postoji, pozvati se na Ugovor za koji je vezan prigovor)

U slučaju kada se prigovor odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, on mora sadržati i druge obavezne elemente predviđene u odgovarajućem Obrascu za zaštitu prava u vezi sa podacima o ličnosti.

Uputstvo za upućivanje prigovora

Bilo da se radi o prigovoru, savetu, predlogu ili pohvali, možete nam ih uputiti na sledeće načine:

1. U filijalama Erste banke popunjavanjem formulara “Važno nam je Vaše mišljenje“ odnosno Obrasca za zaštitu prava u vezi sa podacima o ličnosti.

2. Putem mejla na sledeće adrese:

zalbe.stanovnistvo@erstebank.rs

zalbe.micro.preduzeca@erstebank.rs

zalbe.preduzeca@erstebank.rs

dpo@erstebank.rs (isključivo kod prigovora vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i sa email adrese koju ste prijavili Banci kao kanal komunikacije)

3. Poštom na adresu:

Erste Bank a.d. Novi Sad

Odeljenje za upravljanje kvalitetom i istraživanjima/ Služba marketinga

Milutina Milankovića 3a; 11070 Novi Beograd

Možete uputiti prigovor koji se odnosi na:

– proizvode i usluge koje pružamo

– ponašanje naših zaposlenih

– situacije koje odstupaju od zakonskih ili ugovorenih uslova

– zaštitu podataka o ličnosti

 

Naša politika prigovora ne obuhvata situacije koje su prouzrokovane:

– nezadovoljstvom našom politikom ili procedurama

– nezadovoljstvo proizvodima i uslugama treće strane

Primljene prigovore za proizvode osiguranja, Banka će iste uputiti društvu za osiguranje na dalje rešavanje.

1. Nakon upućivanja prigovora, on se evidentira u naš sistem

Primamo sve prigovore koje dobijemo, tako da možemo da pratimo sve vrste problema, sortiramo ih i pratimo period rešavanja.

2. Proveravamo sve vaše navode iz prigovora i tražimo rešenja

U svakom slučaju mi ćemo:

– tretirati prigovore poverljivo, u skladu sa Zakonom

– baviti se svakim pitanjem sa integritetom i poštovanjem

– ispitati sve detaljno i objektivno

– obaveštavati vas o svim nastalim promenama

– prihvatiti sve svoje greške i sprovesti konkretne mere

3. Stupićemo u kontakt s vama

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u obavezi smo da vam na prigovor odgovorimo u roku od 15 dana. Ukoliko smo u mogućnosti, prosledićemo vam odgovor čim proverimo sve vaše navode, pre Zakonom propisanog roka. Odgovor će sadržati stav Banke i preduzete mere ako je došlo do eventualnog propusta. U slučaju da se prigovor koji ste uputili odbije, mi ćemo vam dati konkretne razloge.

Prigovore koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Cilj nam je da odgovorimo na sve prigovore u datom vremenskom roku. No, ako je prigovor složen može biti neophodno da se rok produži. U tom slučaju, obavestićemo vas o tome. Molimo vas da razumete da prigovori vezani uz sve vrste kartica mogu da traju duže zbog međunarodnih propisa koji nisu u samoj nadležnosti banke.

Ako niste zadovoljni odgovorom na svoj prigovor, možete se dalje obratiti sledećim nadležnim organima:

Narodna Banka Srbije

Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd

mejl adresa: zastita.korisnika@nbs.rs

 

*Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

mejl adresa: office@poverenik.rs

*Isključivo za prigovore koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti
 

Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje ste utrošili na popunjavanje upitnika kao i na korisnim sugestijama

Bilo bi nam zadovoljstvo i da lično porazgovaramo sa vama i pronađemo rešenje ukoliko postoji neki problem ili ukoliko želite da nam prezentirate svoje predloge za unapređenje saradnje. Obrazac " Važno nam je vaše mišljenje" možete dobiti i popuniti i u nekoj od naših filijala.

Uputstvo za upućivanje prigovora