Bezbednost i zdravlje na radu u doba korona virusa – primer Erste Banke

Širom sveta danas se obeležava Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, koji je uspostavljen sa ciljem podizanja nivoa svesti o tome kako raditi bezbedno i očuvati zdravlje radnika, dajući prioritet principu prevencije. Ovo je tema o kojoj se ne priča tako često, iako je veoma značajna, a posebno u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa. Kako se jedna organizacija prilagođava iznenadnoj i novoj situaciji kao što je trenutna? U nastavku ćemo navesti kako to izgleda na primeru Erste Banke u Srbiji.

U banci postoje utvrđene procedure za reakciju u kriznim događajima, a planovi različitih kriznih scenarija redovno se testiraju. Ipak, tokom prvih nekoliko dana po proglašenju pandemije bilo je potrebno uložiti značajan trud i na adekvatan način proceniti rizike koje je donela do tada nepoznata situacija sa korona virusom.

Neposredno nakon saznanja za prve registrovane slučajeve obolelih u susednim zemljama, u banci su preduzete brojne preventivne aktivnosti kako bi se rizici koje nosi korona virus minimizovali i držali pod kontrolom. Naravno, prioritet je od samog početka bio sačuvati bezbednost i zdravlje zaposlenih, klijenata, saradnika i svih koji su sa bankom u svakodnevnom kontaktu. Uporedo sa time i sa ispunjavanjem regulatornih zahteva državnih organa, započet je proces prilagođavanja poslovanja, korak po korak i u skladu sa razvojem događaja.

„Slično reakciji na svaki drugi vanredan događaj, prvi korak uvek čine pravovremena i tačna komunikacija, koju prati uspostavljanje timova, kao i adekvatna i pravovremena raspodela odgovornosti i zadataka unutar njih. Vrlo brzo smo formirali nekoliko timova - za krizni menadžment, za reakciju na krizne događaje, za upravljanje kontinuitetom poslovanja i IT infrastrukturom“, kaže Vladimir Mićić, rukovodilac poslova u domenima fizičke bezbednosti i upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Zaštita zdravlja zaposlenih i klijenata

Sa ciljem zaštite zdravlja zaposlenih, još pre potvrde prvih slučajeva obolelih u Srbiji, pribavljena su dodatna specifična higijenska sredstva, u skladu sa savetima kolega i koleginica koje su eksperti za bezbednost i zdravlje na radu. Zajedno sa detaljnim uputstvima za njihovo korišćenje, sredstva za dezinfekciju ruku i sredstva za čišćenje radnih površina distribuirana su u sve upravne i prodajne objekte banke.

Razvoj situacije doveo je i do dodatnih mera opreznosti. Ubrzo je uspostavljen proces redovne nabavke i distribucije zaštitnih maski i rukavica za sve zaposlene, minimizovan je dolazak trećih lica u upravne objekte, obustavljena su putovanja, interni i eksterni sastanci održavani su putem „Skajpa“ i drugih digitalnih kanala, osposobljeno je više od 90 odsto zaposlenih iz funkcija podrške za rad od kuće, organizovan je rad u timovima i smenama u poslovnicama…

„U svakoj vanrednoj situaciji pa i u ovoj, najveći izazov uvek predstavlja ljudski faktor. Koliko dobro i brzo ćete zaštiti i sebe i druge, zavisi u jednakoj meri od onih koji treba da se pridržavaju mera i onih koji o njima odlučuju. Drugi prioritet izazova je eksterne prirode, na primer dostupnost higijenskih sredstava na tržištu, zalihe maski i rukavica i slično“, ističe Tamara Đurović, ekspertkinja za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i dodaje da su zaposleni Erste Banke veoma odgovorno shvatili primenu mera od samog početka. 

Zbog zaštite zdravlja zaposlenih i klijenata, a i prateći mere Vlade Srbije, skraćeno je radno vreme poslovnica banke i ograničen je boravak velikog broja klijenata u istom prostoru istovremeno. I kijenti i zaposleni se prilikom ulaska u filijale upućuju na korišćenje maski i rukavica, dezinfekciju ruku, držanje adekvatnog odstojanja. 

Povećan je kapacitet onlajn Kontakt centra banke, a klijenti upućeni na korišćenje elektronskog bankarstva i bankomata, kako bi izbegli direktan kontakt sa drugima, a samim tim i umanjili rizike da budu zaraženi ili da prenesu virus. Održavanje higijene u prostorijama u kojima borave klijenti i dezinfekcija bankomata sprovode se svakodnevno.

 

Redovnom komunikacijom sa zaposlenima do najvišeg stepena zaštite

O bezbednosti i zdravlju na radu, kao i socijalnoj podršci zaposlenima, pored ovlašćenog eksperta za bezbednost i zdravlje na radu, brinu i Služba upravljanja rizicima bezbednosti, Služba ljudskih resursa, Sindikat Banke i mnogi drugi. 

Redovna briga o zdravlju zaposlenih podrazumeva lekarski pregled jednom godišnje, edukaciju o zdravim životnim stilovima, upravljanju stresom, pružanje korisnih saveta o uvođenju zdravih navika, organizaciju vežbanja u kancelariji. U okolnostima pandemije korona virusa stavljen je još veći fokus na ove teme u komunikaciji sa zaposlenima, a omogućena im je i ekspertska psihološka podrška. 

Zaposleni mogu dati i svoje predloge i zamerke na temu zdravlja i bezbednosti na radu.

„Kolege kojim je odobren rad od kuće su tako nedavno popunjavali upitnik o bezbednom i zdravom radu od kuće i imali priliku da iznesu svoje eventualne sugestije za poboljšanje ovakvog načina rada. U okviru banke formiran je i Odbor za bezbednost i zdravlje na radu, čiji je doprinos takođe važan“, naglašava Tamara Đurović.

Ona dodaje da će banka iz trenutnog, specifičnog perioda sigurno zadržati neke nove, dobre prakse, a možda će i uz ovo iskustvo i razviti neke nove.

„Dodatno smanjenje štampanja materijala, razmena sadržaja elektronskim kanalima i uvođenje digitalnog potpisa u dokumenta samo su neke od praksi koje bi bilo dobro primenjivati i ubuduće“, ističe. 

U proteklih godinu dana Erste Banka donela je odluku o zaposlenju ovlašćenog lica za bezbednost i zdravlje na radu, u timu Odeljenja upravljanja rizicima fizičke bezbednosti, koje je ranije bilo angažovano eksterno. 

„Na ovaj korak odlučili smo se jer se pokazalo da se najviši stepen zaštite zaposlenih postiže ukoliko ste u prilici da konstantno komunicirate sa njima, odnosno ukoliko ste u svakom momentu na raspolaganju da odgovorite na sve njihove potrebe i nedoumice. Situacija u kojoj se upravo nalazimo najbolji je svedok tome,“ objašnjava Vladimir Mićić

Kako navodi, digitalizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu svakako doprinosi zaštiti zaposlenih. Zato je tokom 2019. godine u Erste Banci implementiran profesionalni alat u ove svrhe, koji je doveo do osiguranja kvaliteta podataka, efikasnijeg sprovođenja obuka i treninga i, što je najvažnije, brže reakcije na potencijalne povrede zaposlenih. Osim toga, od velikog značaja su i druge aktivnosti kao što su obuke zaposlenih putem e-learning platforme.

Tokom trajanja vanrednog stanja i pandemije koronavirusa Erste Banka nastaviće da mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu prilagođava zvaničnim preporukama, kao i da ih unapređuje u regularnim uslovima u skladu sa najvišim standarima.

 

Autori:

Vladimir Mićić, rukovodilac poslova u domenima fizicke bezbednosti i upravljanja kontinuitetom poslovanja

Tamara Đurović, ekspertkinja za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu