Refinansirajte obaveze,
uz duži rok otplate

 • Refinansirajte obaveze unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka
 • Produžite rok otplate postojećih gotovinskih (keš) i kredita za refinansiranje

Refinansirajte obaveze,
uz duži rok otplate

 • Refinansirajte obaveze unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka
 • Produžite rok otplate postojećih gotovinskih (keš) i kredita za refinansiranje
Ključni brojevi

Naknada za obradu zahteva

0 RSD

Maksimalni rok otplate

do 95 meseci

Maksimalni iznos kredita

3.000.000 RSD

Refinansirajte obaveze uz duži rok otplate 

 

U aktuelnoj situaciji želimo da klijentima dodatno omogućimo da relaksiraju svoj mesečni budžet, te Vam u skladu sa odlukama Narodne banke Srbije* nudimo mogućnost da svoje kreditne obaveze refinansirate uz duži period otplate, do osam godina. Na taj način možete i umanjiti svoje mesečne obaveze.

Ponuda se odnosi na sve kredite fizičkih lica i kreditne kartice koji su odobreni do 18. marta 2020. godine, osim stambenog kredita, dozvoljenog prekoračenja računa i kredita za poboljšanje energetske efikasnosti.

Bez obzira na to da li ste klijent Erste Banke ili ne, imate na raspolaganju dve opcije:

 

1. Da  refinansirate obaveze unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka po kreditnim karticama i kreditima plasiranim do 18. marta 2020. godine, po sledećim uslovima:

 • Maksimalni rok otplate 95 meseci, računajući od trenutka refinansiranja;
 • Maksimalni iznos kredita za refinansiranje je 3 miliona dinara** i ne može biti veći od iznosa duga koji se refinansira;
 • Nominalna kamatna stopa za kredit bez osiguranja otplate kredita na godišnjem nivou kreće se od 7,19% - uz onlajn zahtev za kredit
 • Efektivna kamatna stopa za kredit bez osiguranja otplate kredita na godišnjem nivou od 7,45% - uz onlajn zahtev za kredit 

2. Da  produžite rok otplate postojećih gotovinskih i kredita za refinansiranje, a koji su bili plasirani u Erste Banci od 1. januara 2019. do 18. marta 2020. godine, po sledećim uslovima:

 • Maksimalni rok otplate 95 meseci, računajući od inicijalnog datuma plasiranja kredita za koji se produžava rok na partiji, odnosno menja inicijalno ugovoreni rok otplate;
 • Zadržavajući ostale inicijalno ugovorene uslove kredita, izuzev roka otplate (kamatna stopa ostaje nepromenjena, kao i ostatak duga).

Ukoliko želite da refinansirate svoje obaveze uz duži period otplate, to možete obaviti onlajn, na ovom linku, kao i u filijali Erste Banke koja Vam je najbliža.

Za produženje roka otplate postojećih gotovinskih i refinansirajućih kredita zahtev možete podneti u filijali. Mrežu filijala Banke možete pogledati na ovom linku.

U slučaju da imate pitanja i potrebne su Vam dodatne informacije ili pojašnjenja, slobodno nam se obratite na sledeće načine:

 • u filijali Erste Banke,
 • pozivanjem 0800 201 201 (besplatan poziv iz svih mreža),
 • mejlom na info@erstebank.rs,
 • putem Skajpa, kontaktiranjem ErsteBankSerbia.

*Odluka o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda

**u zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine primanja

Želite da refinansirate obaveze uz duži rok otplate? Podnesite zahtev onlajn ili Zakažite sastanak

Reprezentativni primeri

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita.

Reprezentativni primer izrađen na dan 01.02.2021. godine.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci (bez osiguranja otplate kredita) odobrenih pre 18.03.2020. godine, bez mogućnosti dobijanja dodatne gotovine uz ovaj kredit.

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.02.2021.

Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.02.2021. godine iznosi 0,89%.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci (bez osiguranja otplate kredita) odobrenih pre 18.03.2020. godine, bez mogućnosti dobijanja dodatne gotovine uz ovaj kredit.

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita.

Reprezentativni primer izrađen na dan 01.02.2021. godine.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u Erste banci (bez osiguranja otplate kredita) odobrenih pre 18.03.2020. godine, bez mogućnosti dobijanja dodatne gotovine uz ovaj kredit.

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita.

Reprezentativni primer izrađen na dan 01.02.2021. godine.

Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.02.2021. godine iznosi 0,89%.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u Erste banci (bez osiguranja otplate kredita) odobrenih pre 18.03.2020. godine, bez mogućnosti dobijanja dodatne gotovine uz ovaj kredit.

Želite da refinansirate obaveze uz duži rok otplate? Podnesite zahtev onlajn ili Zakažite sastanak
Na ovom linku možete videti kalkulator uticaja pretpostavljene
promene nomilane kamatne stope i/ili kursa dinara
Kalkulator Narodne Banke Srbije

Možda vas zanima i