Refinansirajte obaveze,
uz duži rok otplate

Rok za refinansiranje do 8 godina

  • Refinansirajte obaveze unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka
  • Produžite rok otplate postojećih gotovinskih i kredita za refinansiranje

Refinansirajte obaveze,
uz duži rok otplate

  • Refinansirajte obaveze unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka
  • Produžite rok otplate postojećih gotovinskih (keš) i kredita za refinansiranje
Ključni brojevi

Maksimalni iznos kredita

3,5 miliona dinara

Maksimalni rok otplate

do 95 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0 dinara

Kredit za refinansiranje obaveza
na duži rok – do 8 godina

 

Ova ponuda odnosi se na sve kredite i kreditne kartice fizičkih lica koji su odobreni do 18. marta 2020. Ona se ne odnosi na stambene kredite, dozvoljeno prekoračenje računa i kredite za poboljšanje energetske efikasnosti. 

Ponuda je u skladu sa dopunom Odluke Narodne banke Srbije o adekvatnosti kapitala i Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda.

Period važenja ove ponude je do 31. decembra 2021.

Možete birati između dve opcije.

 

1. Refinansirajte obaveze unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka, bez obzira na to da li ste naš klijent ili ne

Ova opcija odnosi se na kreditne kartice i kredite koji su ugovoreni do 18. marta 2020. godine.

Uslovi su:

Maksimalni rok otplate 95 meseci, a računa se od trenutka refinansiranja

Maksimalni iznos kredita za refinansiranje je 3,5 miliona dinara, u zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine primanja i ne može biti veći od iznosa duga koji se refinansira

Za kredit bez osiguranja otplate kredita, ako zahtev pošaljete onlajn, kamate na godišnjem
nivou (KS) su
:

• Nominalna KS od 6,68% 

Efektivna KS od 6,90% 

2. Produžite rok otplate postojećih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje

To se odnosi na kredite koji su ugovoreni u Erste Banci od 1. januara 2019. do 18. marta 2020.

Uslovi su:

Maksimalni rok otplate 95 meseci, a računa se od inicijalnog datuma ugovaranja kredita za koji se produžava rok na partiji, odnosno menja inicijalno ugovoreni rok otplate

Zadržavanje ostalih inicijalno ugovorenih uslova kredita, izuzev roka otplate. U tom slučaju, kamatna stopa ostaje nepromenjena, kao i ostatak duga

 

Kako možete ugovoriti refinansiranje obaveza na duži period otplate?

 

• Ako izaberete prvu opciju (1. Refinansiranje obaveza unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka, bez obzira na to da li ste naš klijent ili ne), zahtev možete podneti onlajn, nakon čega je potreban još jedan dolazak u filijalu, kako bismo potpisali ugovornu dokumentaciju ili u filijali Erste Banke koja vam je najbliža

• Ako izaberete drugu opciju (2. Produženje roka otplate postojećih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje), zahtev možete podneti u filijali Erste Banke koja vam je najbliža

 

Tu smo za sva vaša pitanja

 

Ako imate pitanja i su vam potrebne dodatne informacije, javite nam se:

• Posetite nas u bilo kojoj filijali

• Pozovite nas na 0800 201 201 (besplatan poziv iz svih mreža),

• Pišite nam na info@erstebank.rs ili putem Skajpa, kontaktiranjem ErsteBankSerbia

 

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.  

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci

sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.09.2021.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci

sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.09.2021.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje obaveza unutar Erste Banke

sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 02.07.2021.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje obaveza unutar Erste Banke

sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 02.07.2021.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Možda vas zanima i