Šifarnik plaćanja za elektronsko bankarstvo

Šta je šifra plaćanja i koji trocifreni broj treba da izaberem?

  • Šifru plaćanja predstavljaju 3 cifre koje se koriste u svrhu pravilnog usmeravanja novca (plaćanje naloga, gotovinskih/bezgotovinskih transkacija, obračuna, preknjižavanja).
  • Prva cifra - broj dva (2) – označava transakciju između dva računa, tzv. bezgotovinsko plaćanje. Bilo da vi prebacujete nekom na račun sa vašeg računa ili neko vama, uvek će prva cifra biti dva (2).

Oblici finansijskih transakcija i transfera - po kom osnovu plaćam?

Šifra plaćanja se razlikuje ukoliko je plaćanje bezgotovinsko (prenos sa računa na račun i sl.) ili gotovinsko (npr. uplata pazara):

  • Kod bezgotovinskog plaćanja (NET banking i mBanking) šifra plaćanja je u formatu 2XX 
  • U slučaju plaćanja gotovinom (npr. uplata pazara na Cash In bankomatu) šifra plaćanja je 1XX

Šifarnik oblika finansijskih transakcija i transfera je podeljen u
četiri grupe

Možda vas zanima i