POS terminali

Za lakše i brže poslovanje koristite POS terminale poslednje generacije

  • Obezbedite brz i siguran način plaćanja robe i usluga
  • Iskoristite konkurentne provizije
  • Povećajte promet robe i usluga pojednostavljivanjem procesa njihovog plaćanja

Više informacija o POS terminalima:

  • Na raspolaganju vam je uvođenje plaćanja platnim karticama putem Erste POS terminala, za brz, siguran i jednostavan način poslovanja
  • Izaberite tip POS terminala u skladu sa svojim poslovnim potrebama
  • Omogućili smo vam prihvat kartica Visa, MasterCard, DinaCard i Maestro
  • Uštedite vreme uz novčane prilive na svoje račune bez odlaska u banku
  • Novac će vam biti raspoloživ na vašem računu već sledećeg radnog dana
  • Iskoristite mogućnost prijema dnevnih, nedeljnih i mesečnih izveštaja o izvršenim transakcijama
  • Posedujemo licencu Merchant Acquiring Licence