Dozvoljeno prekoračenje računa

Stabilna podrška vašem redovnom poslovanju

  • Na raspolaganju su vam sredstva iznad iznosa raspoloživog na tekućem računu, u svakom momentu, bez prethodne najave
  • Koristite ih po potrebi, više puta i vraćajte do datuma dospeća, bez obaveze najave namene
  • Odobrena sredstva su vam lako dostupna 24h, bez odlaska u filijalu

Više informacija o dozvoljenom prekoračenju računa:

  • Iskoristite mogućnost korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, za finansiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima, ili povremeno finansiranje tekuće likvidnosti, a do visine odobrenog okvirnog kredita 
  • Raspolažite sredstvima do 36 meseci, uz jednostavan način vraćanja, automatski, dnevno iz tekućeg priliva sa računa
  • Odobrićemo vam sredstva čiji je maksimalni iznos u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Na dan dospeća ugovora potrebno je da vaš račun bude u pozitivnom saldu ili na nuli  

Možda vas zanima i