COSME - Krediti za obrtna sredstva i investicioni krediti

  • Finansiranje potreba za obrtnim sredstvima
  • Investicioni krediti

Više informacija o COSME garanciji

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 09.10.2017. godine Erste Banka u ponudu ima kredite za likvidnost i obrtna sredstva - COSME.
 
  • Svaki pojedinačni plasman plasiran u okviru programa će biti pokriven garancijom EIF-a
  • Kredit za obrtna sredstva možete otplaćivati na period preko 3 godine, uz mogućnost dobijanja grejs perioda
  • Investicioni kredit možete otplaćivati na period preko 5 godina, uz mogućnost dobijanja grejs perioda
  • Sredstva su vam dostupna u valuti koja odgovara vašim poslovnim potrebama (RSD, RSD sa deviznom klauzulom, ili EUR)

Podrška Evropske unije u okviru Olakšice za garanciju kredita utvrđene u skladu sa Uredbom (ES) br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o osnivanju programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)

Možda vas zanima i