Dokumentarni akreditiv

Unapredite poslovanje korišćenjem široko prihvaćenog instrumenta plaćanja u međunarodnom platnom prometu

 • Obezbedite dodatnu sigurnost u poslovnom odnosu između kupca i prodavca uz neopozivu obavezu plaćanja od strane Banke, kako obaveza prema prodavcu, tako i naplate potraživanja od strane kupca
 • Obezbedite duži rok plaćanja obaveza i time pozitivan efekat na novčani ciklus i upravljanje obrtnim sredstvima
 • Poboljšajte likvidnost zamenom avansnog angažovanja sopstvenih gotovinskih sredstava

Šta je akreditiv?

Dokumentarni akreditiv je instrument međunarodnog plaćanja, koji predstavlja neopozivu obavezu akreditivne banke da po nalogu i za račun nalogodavca plati prezentovana dokumenta u skladu sa odredbama i uslovima akreditiva i Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovinske komore u Parizu (UCP600 - Uniform Customs Practice)

Vrste akreditiva

Izaberite vrstu akreditiva koja najviše odgovara vašim poslovnim potrebama:

 

 1. Nostro (uvozni) akreditiv - Po vašem nalogu i za vaš račun otvaramo akreditiv u korist inostranog prodavca (izvoznika)
 2. Loro (izvozni) akreditiv- Inostrana banka otvara akreditiv u vašu korist (izvozniku)
 3. Konfirmirani (potvrđeni) akreditiv i nekonfirmirani akreditiv
 4. Akreditiv plativ po viđenju, sa odloženim rokom, uz akcept, negociranjem
 5. Standby akreditiv, neprenosiv, prenosiv, revolving

Ukoliko ste ugovorili loro (izvozni) akreditiv, na raspolaganju su vam sledeće usluge:

 • Aviziranje (prosleđivanje) akreditiva primljenih od strane akreditivne banke
 • Pružanje neophodih informacija i stručnih saveta u vezi sa ispunjavanjem uslova akreditiva i pripreme dokumenata
 • Pregled i slanje akreditivnih dokumenata na naplatu

Možda vas zanima i