Ubrzaj poslovanje uz eRačun

eRačun i eDokumenta šaljite direktno iz vašeg
računovodstvenog programa

Ubrzaj poslovanje uz eRačun

eRačun i eDokumenta šaljite direktno iz vašeg računovodstvenog programa

Ključni brojevi

eRačuni i eDokumenta arhivirani u periodu od

11 godina

Dostupnost
arhive

24/7

Kako započeti slanje eRačuna?

U saradnji sa partnerom Docloop doo nudimo vam uslugu elektronske razmene e-dokumenata. Erste Banka ne naplaćuje nikakve naknade korisnicima za uslugu koju nudi u saradnji sa partnerom. 

U promotivnom periodu od 01.03.2022. godine do 31.12.2022. godine novim korisnicima, kao i postojećim klijentima Erste Banke, usluga Moj e-Račun će biti besplatna.

Zainteresovani za usluge Moj-eRačun i Moj-eArhiv mogu se prijaviti putem sledećeg linka koji vodi na web stranicu* partnera (www.moj-eracun.rs).

Aktiviranje usluga se vrši u tri koraka:

1.      Slanjem zahteva za ponudu koji upućujete elektronski, na sajtu partnera www.moj-eracun.rs

2.      Dostavljanjem neophodne zahtevane dokumentacije partneru, kompaniji Docloop doo

3.      Potvrdom o otvaranju novog korisnika i slanjem pristupnih parametara korisniku koju dobijate od partnera banke

Za više informacija možete kontaktirati svog menadžera, koji će vam pružiti dodatne informacije i odgovoriti na sva Vaša pitanja.

*dobrovoljnim pristupanjem web stranici partnera www.moj-eracun.rs putem priloženog linka potvrđujete da ste razumeli da uslugu elektronske razmene e-dokumenata, kao i obradu svih neophodnih poslovnih i podataka o ličnosti koji se odnose na vašu kompaniju i njene zakonske zastupnike/ovlašćena lica vrši neposredno kompanija DOCLOOP D.O.O. Bulevar Arsenija Čarnojevića 67, Beograd te da Erste Banka ne može biti odgovorna za bilo koju eventualnu štetu koja može nastati pristupom toj stranici i/ili korišćenjem usluga koje ta stranica nudi. 

Kreirajte svoj eRačun

Zašto eRačun?

Korisniku Servisa Moj-eRačun omogućeno je slanje eRačuna direktno iz računovodstvenog programa.

 

Servis Moj-eRačun izvršio je integraciju u veliki broj računovodstvenih (preko 70% najčešće korišćenjih) programa koji posluju na teritoriji Republike Srbije i eRačun mreža svakim danom se širi.

 

Za klijente koji nemaju računovodstveni program, pripremljena je prilagođena web aplikacija koja se nalazi na linku http://kreiraj.moj-eracun.rs/

 

Trenutni broj aktivnih korisnika Servisa Moj-eRačun iznosi preko 10 000 i svakog dana se povećava. 

 

 

 

 

Unapredite svoje poslovanje

* Jednostavnost slanja i primanja računa – samo jednim klikom šaljete zakonski ispravan eRačun

Ubrzava naplatu i likvidnost – eRačun je dostavljen primaocu kroz nekoliko sekundi

Status preporučene pošiljke – tačno znate datum i vreme kada je eRačun preuzet

Sektor dostave računa – konsultanti iz Servisa Moj-eRačun brinu da svi poslati računi budu i dostavljeni - uspešnost dostave preko 98%

Nema više izgubljenih računa – primalac može preuzeti eRačun neograničen broj puta

Niži troškovi – eliminacija papira, tonera, koverata, poštanskih markica

Slanje eRačuna bilo gde u svetu – svaki eRačun poslat preko Servisa Moj-eRačun izrađen je prema UBL 2.1 standardu što ga čini prepoznatljivim bilo gde u svetu

Sigurnost čuvanja eDokumenata – svi eRačuni i sva eDokumenta poslata preko Servisa Moj-eRačun čuvaju se 11 godina u četiri primerka i dostupni su 24/7 tokom čitavog perioda zakupa eArhive 

Najčešća pitanja i odgovori

U nastavku možete videti najčešća pitanja i odgovore u vezi korišćenja usluge i servisa Moj-eRačun.

Šta je eRačun?

  •     eRačun je elektronski dokument koji u potpunosti zamenjuje papirni račun poslat poštom
  •     eRačun je punovažan u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
  •     Svaki eRačun poslat preko Servisa Moj-eRačun overen je vremenskim žigom i aplikativnim sertifikatom, koji garantuju celovitost i validnost samog dokumenta

Šta je Moj-eArhiv?

Dokumenta nastala u elektronskom obliku moraju se i skladištiti u elektronskom obliku. Moj-eArhiv omogućuje korisnicima automatsko arhiviranje svih dokumenata poslatih i primljenih preko Servisa Moj-eRačun. Prednosti korišćenja ove usluge:

  •     Brz i jednostavan pristup potrebnoj dokumentaciji
  •     Klijentima omogućava brzu i jednostavnu pretragu eRačuna i eDokumenta prema zadatim podacima
  •     Jednom arhiviran dokument skladišti se 11 godina  (u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije)
  •     Dostupnost same arhive je 24/7
  •     Nema više izgubljenih dokumenata niti mukotrpnog traganja za traženom dokumentacijom

Šta su eDokumenta?

Pored slanja samog eRačuna, korisnicima Servisa Moj-eRačun na  raspolaganju stoji i dodatni set dokumenata kao što su eOdobrenja, eZaduženja, eIOS, eOpomene, eOtpremnica, eNarudžbenica. 

Slanjem pomenutih dokumenata podižemo produktivnosti na viši nivo, jer dokumenta se isporučuju kroz par sekundi. Nema više zagubljenih dokumenata, a samim tim povećavamo kvalitet svoje usluge prema poslovnim partnerima i poslujemo u skladu sa modernim tehnologijama.

Možda vas zanima i