COSME - Krediti za likvidnost i obrtna sredstva

  • Krediti za za izmirivanje tekućih kratkoročnih obaveza iz poslovanja
  • Finansiranje obrtnih sredstava

Više informacija o COSME garanciji - kreditima za likvidnost i obrtna sredstva

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 09.10.2017. godine Erste Banka u ponudu ima kredite za likvidnost i obrtna sredstva - COSME.
 
Na raspolaganju vam je kredit za mala preduzeća i preduzetnike, uz COSME garanciju namenjen za izmirivanje tekućih kratkoročnih obaveza iz poslovanja i finansiranje obrtnih sredstava.
 
  • Svaki pojedinačni plasman plasiran u okviru programa će biti pokriven garancijom EIF-a u visini do 50% kredita
  • Kredit možete otplaćivati na period preko 3 godine, uz mogućnost dobijanja grejs perioda do 6 meseci
  • Odobrićemo vam maksimalan iznos u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Sredstva su vam dostupna u valuti koja odgovara vašim poslovnim potrebama (RSD, RSD sa deviznom klauzulom, ili EUR)
Želite da zakažite sastanak ili zatražite ponudu Pošaljite nam upit

Podrška Evropske unije u okviru Olakšice za garanciju kredita utvrđene u skladu sa Uredbom (ES) br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o osnivanju programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)

Možda vas zanima i