Akreditivni poslovi

Obezbedite efikasan način plaćanja i naplate u poslovanju sa inostranim partnerima

Odaberite ponudu koja odgovara vašem poslovanju

Uvozni akreditiv - Nostro

Obezbedite efikasan način plaćanja za uvezenu robu, povećajte stabilnost i sigurnost u poslovanju sa inostranim dobavljačima.

Obaveštenje o otvaranju izvoznih akreditiva – Loro

Brzo i kvalitetno obaveštenje o otvorenom akreditivu u vašu korist.