Najčešća pitanja

Zakupac uplaćuje garanciju kao beskamatno sredstvo obezbeđenja i jednokratnu naknadu za obradu zahteva.

Garancija predstavlja beskamatno sredstvo obezbeđenja izmirenja obaveza po osnovu Ugovora o zakupu. Ugovorne strane saglasno ugovaraju garanciju koja se u ugovorenom novčanom iznosu uplaćuje na tekući račun Zakupodavca pre preuzimanja predmeta zakupa i ostaje kod Zakupodavca za sve vreme trajanja Ugovora o zakupu. Iznos garancije se ne može koristiti za podmirivanje dospelih zakupnina niti drugih troškova koji predstavljaju dugovanja Zakupca nastalih po osnovu Ugovora o zakupu.

Da, kasko je obavezno za sve vreme trajanja ugovora o zakupu.

Delimična zakupnina je naknada koja se obračunava za period od datuma preuzimanja predmeta zakupa do kraja meseca u kome je predmet zakupa preuzet.

 

 

Zakupnine dospevaju na plaćanje poslednjeg radnog dana na kraju svakog meseca do isteka ugovora o zakupu.

Po specijalno oformljenom prodajnom kursu Erste bank ad na dan plaćanja zakupnine, telefon za kurs 011/2010-718 ukoliko drugačije nije ugovoreno.

Kreditna zaduženost fizičkih lica se utvrđuje kao odonos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda.
Pod ukupnim mesečnim kreditnim obavezama podrazumeva se zbir svih obaveza po kreditima i kreditnim karticama (mesečna obaveza od ukupno odobrenog kredita po kartici), aktiviranih jemstava po kreditima i obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu, kao i duge obaveze lica kome se određuje stepen kreditne zaduženosti.

Vozilo registruje S-Rent i registracione tablice glase na sedište Zakupodavca.

Kod fizičkih lica, ovlašćenje za upravljanje vozilom dobija Zakupac. Dodatna ovlašćenja mogu dobiti i najuži članovi porodice.
Za pravna lica S-Rent izdaje ovlašćenje za upravljanje na privredno društvo, dok zaposleni u kompaniji dobija ovlašćenje za upravljanje na lično ime od firme u kojoj rade.

Vozilom se može upravljati i u inostranstvu uz žuti karton (Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu - DTV). Zakupac u AMSS može podneti zahtev za dobijanje žutog kartona uz ovlašćenje S-Rent doo, važeću putnu ispravu (pasoš) i saobraćajnu dozvolu. Izdat zuti karton od strane AMSS je potrebno doneti u S-Rent na overu.

Zelena karta osiguranja je dokaz da za vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva. Za Makedoniju i BiH, kao zemlje kroz koje naši korisnici najviše voze potrebno je izvediti zelenu kartu u osiguravajućoj kući u kojoj ste osigurali vozilo polisom obaveznog osiguranja kao za Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Izrael, Iran, Albaniju, Tunis i Maroko.

Zelena karta zakupcima nije potrebna za ulazak na teritoriju svih 28 članica Evropske unije, kao ni za Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru i Crnu Goru.

U ovim slučajevima potrebno je gubitak istih prijaviti S-Rentu i dalje postupati prema uputstvima S-Renta.

 

Da, na pismeni zahtev zakupca S-Rent izdaje ovlašćenje za ugradnju pogona na TNG.