Budite deo našeg tima

Naš moto pri zapošljavanju novih kadrova je: "Onoliko smo dobri, koliko su dobri ljudi koji rade za nas".

Razvoj zaposlenih

Kontinuirano uspešno poslovanje ostvareno je zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, primeni evropskih iskustava i znanja, a najviše stručnom kadru koji reaguje brzo i efikasno. Naš moto pri zapošljavanju novih kadrova je "Onoliko smo dobri, koliko su dobri ljudi koji rade za nas".

EDUKACIJA I RAZVOJ ZAPOSLENIH

U savremenom radnom okruženju postaje sve više jasno da su stalno obrazovanje i usavršavanje jedan od najefikasnijih načina ostvarenja konkurentske prednosti. Obrazovanje postaje nezaobilazna pretpostavka, ne samo razvoja već i opstanka kompanije - najvažnija investicija u vlastitu budućnost. 

Svim našim zaposlenima pruža se mogućnost permanentne edukacije i sticanja kako stručnih veština tako i veština koje omogućavaju lični razvoj. U tu svrhu organizuju se brojne interne radionice i kursevi, a u saradnji sa sestrinskim kompanijama iz okruženja, vrši se konstantna razmena iskustava sa ciljem unapređenja kvaliteta rada i zadovoljstva zaposlenih.