Do zakupa u 5 koraka

4

Potpisivanje ugovora - uplata garancije, potpisivanje ugovora, i ugovaranje osiguranja 

5

Preuzmi i koristi - Preuzimate predmet na korišćenje

Učinićemo sve da vaši koraci do zakupa budu što kraći. Odgovorićemo na sve vaše zahteve i prilagoditi ponudu vašim mogućnostima.