Dragi klijenti,

Imajući u vidu da privredno društvo S-Rent d.o.o. Beograd nije klasifikovano kao finansijska institucija i da se na njega ne primenjuje Odluka Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju  plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje od 7. oktobra 2022. godine, svoje klijente ovim putem obaveštavamo da uslovi otplate vaših obaveza ostaju nepromenjeni i da nastavljate sa njihovim redovnim plaćanjem, shodno rasporedu dospeća zakupnina, po ugovoru o zakupu.

Vaš S-Rent

Kontaktirajte nas

Kursna lista na dan