Važno nam je vaše mišljenje

Poštovani klijenti,

Želimo da vas zamolimo da podelite sa nama svoje mišljenje o kvalitetu naših usluga i stavove o zadovoljstvu dosadašnjom saradnjom sa S-Leasingom.

Ukoliko imate prigovor, savet ili predlog koji bi nam pomogao da poboljšamo naše usluge i ponudu klijentima, molimo vas da popunite formular.

Važno nam je vaše mišljenje

Kako da nam uputite prigovor?

Prigovor možete uputiti usmeno ili u pisanoj formi.

Ukoliko prigovor upućujete usmeno, zaposleni u S-Leasingu će (isključivo nakon izvršenog procesa identifikacije podnosioca prigovora) pokušati da vam pruže adekvatan odgovor. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili, zaposleni S-Leasinga će vam pružiti sve neophodne informacije oko upućivanja pisanog prigovora.

Pisani prigovor treba da sadrži lične podatke podnosioca:

  1. Ime i prezime/Naziv kompanije
  2. Adresu stanovanja/Adresu pravnog lica
  3. JMBG/ Matični broj
  4. Kontakt i/ili mejl adresu
  5. Opis spornog odnosa (ukoliko postoji, pozvati se na Ugovor za koji je vezan prigovor)

U slučaju kada se prigovor odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, on mora sadržati i druge obavezne elemente predviđene u odgovarajućem Obrascu za zaštitu prava u vezi sa podacima o ličnosti.

Bilo da se radi o prigovoru, savetu, predlogu ili pohvali, možete nam ih uputiti na sledeće načine:

1. U filijalama S-Leasinga popunjavanjem formulara “Važno nam je Vaše mišljenje“ odnosno Obrasca za zaštitu prava u vezi sa podacima o ličnosti.

2. Putem mejla na sledeće adrese:

zalbe@s-leasing.rs

office@s-leasing.rs

zastita.podataka@s-leasing.rs (isključivo kod prigovora vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i sa email adrese koju ste prijavili S-Leasingu kao kanal komunikacije)

3. Poštom na adresu:

S-Leasing d.o.o. Beograd

Milutina Milankovića 3a

11070 Novi Beograd

 

Možete uputiti prigovor koji se odnosi na:

– proizvode i usluge koje pružamo

– ponašanje naših zaposlenih

– situacije koje odstupaju od zakonskih ili ugovorenih uslova

– zaštitu podataka o ličnosti

 

Naša politika prigovora ne obuhvata situacije koje su prouzrokovane:

– nezadovoljstvom našom politikom ili procedurama

– nezadovoljstvo proizvodima i uslugama treće strane

1. Nakon upućivanja prigovora, on se evidentira u naš sistem

Primamo sve prigovore koje dobijemo, tako da možemo da pratimo sve vrste problema, sortiramo ih i pratimo period rešavanja.

 

2. Proveravamo sve vaše navode iz prigovora i tražimo rešenja

U svakom slučaju mi ćemo:

– tretirati prigovore poverljivo, u skladu sa Zakonom

– baviti se svakim pitanjem sa integritetom i poštovanjem

– ispitati sve detaljno i objektivno

– obaveštavati vas o svim nastalim promenama

– prihvatiti sve svoje greške i sprovesti konkretne mere

 

3. Stupićemo u kontakt s vama

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u obavezi smo da vam na prigovor odgovorimo u roku od 15 dana. Ukoliko smo u mogućnosti, prosledićemo vam odgovor čim proverimo sve vaše navode, pre Zakonom propisanog roka. Odgovor će sadržati stav S-Leasinga i preduzete mere ako je došlo do eventualnog propusta. U slučaju da se prigovor koji ste uputili odbije, mi ćemo vam dati konkretne razloge. Prigovore koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Cilj nam je da odgovorimo na sve prigovore u datom vremenskom roku. No, ukoliko je prigovor složen može biti neophodno da se rok produži. U tom slučaju, obavestićemo vas o tome.

Ako niste zadovoljni odgovorom na svoj prigovor, možete se dalje obratiti sledećim nadležnim organima:

* Narodna Banka Srbije

Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd

mejl adresa: zastita.korisnika@nbs.rs

* Isključivo za prigovore fizičkih lica, preduzetnika i poljoprivrednika

 

* Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

mejl adresa:office@poverenik.rs

*Isključivo za prigovore koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti
 

Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje ste utrošili na popunjavanje upitnika kao i na korisnim sugestijama