Važno nam je vaše mišljenje

Poštovani klijenti,

Želimo da vas zamolimo da podelite sa nama svoje mišljenje o kvalitetu naših usluga i stavove o zadovoljstvu dosadašnjom saradnjom sa S-Leasingom.

Ukoliko imate prigovor, savet ili predlog koji bi nam pomogao da poboljšamo naše usluge i ponudu klijentima, molimo vas da popunite formular.

Važno nam je vaše mišljenje

Kako da nam uputite prigovor?

Prigovor možete uputiti usmeno ili u pisanoj formi.

Ukoliko prigovor upućujete usmeno, zaposleni u S-Leasingu će (isključivo nakon izvršenog procesa identifikacije podnosioca prigovora) pokušati da vam pruže adekvatan odgovor. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili, zaposleni S-Leasinga će vam pružiti sve neophodne informacije oko upućivanja pisanog prigovora.

Pisani prigovor treba da sadrži lične podatke podnosioca:

  1. Ime i prezime/Naziv kompanije
  2. Adresu stanovanja/Adresu pravnog lica
  3. JMBG/ Matični broj
  4. Kontakt i/ili mejl adresu
  5. Opis spornog odnosa (ukoliko postoji, pozvati se na Ugovor za koji je vezan prigovor)

U slučaju kada se prigovor odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, on mora sadržati i druge obavezne elemente predviđene u odgovarajućem Obrascu za zaštitu prava u vezi sa podacima o ličnosti.

Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje ste utrošili na popunjavanje upitnika kao i na korisnim sugestijama