Osiguranje 

 

U skladu sa izmenama Zakona o osiguranju, S-Leasing se u okviru svoje osnovne delatnosti bavi i zastupanjem u osiguranju po ovlašćenju Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju pod brojem 4865 od 24.06.2016. godne.

Cilj nam je da svim našim klijentima pružimo kompletnu uslugu od finansiranja do osiguranja izabranog predmeta lizinga na jednom mestu.

S-Leasing je zastupnik u osiguranju preko koga možete da dobijete ponude i informacije o uslovima osiguranja za zaključenje polisa osiguranja koje pokrivaju sve potencijalne rizike.  Pobrinućemo se da za našeg klijenta prikupimo i prezentujemo ponude dobijene od osiguravajućih društava koje zastupamo. Klijent je tako u prilici da odabere i ugovori najbolju ponudu osiguranja kao što su kasko osiguranje, osiguranje auto odgovornosti, osiguranja imovine, osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, itd.

S-Leasing zastupa sledeća društva za osiguranje:

  • Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
  • Generali osiguranje Srbija a.d.o. Beograd
  • DDOR osiguranje a.d.o. Novi Sad
  • Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
  • AMS osigiranje a.d.o. Beograd
  • Triglav osiguranje a.d.o. Beograd
  • Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
  • Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd
  • Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
  • Globos osiguranje a.d.o. Beograd

S-Leasing kao zastupnik u osiguranju je uvek dostupan klijentu i nakon potpisivanja ugovora o finansijskom lizingu i polise osiguranja. Kada istekne ugovor o finansijskom lizingu, i nakon toga nudimo i pružamo usluge našim klijentima koji mogu da nastave osiguranje stečenog predmeta lizinga kao i bilo koje druge predmete u njihovom vlasništvu.

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem.

Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.