Izvršni odbor

Bojan Vračević

Predsednik Izvršnog odbora S-Leasing

Bojan Vračević na ovu funkciju dolazi iz Erste Banke, sa pozicije direktora direkcije poslova sa mikro klijentima.

Bojan ima desetogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru od čega je četiri godine proveo na različitim pozicijama u Erste banci gde je imao priliku da radi u sektoru za rad sa privredom, razvoju bankarskih proizvoda, a bio je uključen i u saradnju sa internacionalnim finansijskim institucijama: EIB, EBRD, IFC. Bojan Vračević diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, kao i Fakultetu za Internacionalni menadžment na smeru Biznis administracija. Proveo je jedan semestar na Kraljevskom koledžu u Londonu. Prelazak Bojana Vračevića iz Erste Banke na čelo tima S-leasing-a i S-Rent-a predstavlja najbolji pokazatelj sinergije između članica Erste Grupe u Srbiji. Na čelu tima od 2012. godine.

Vuk Vučević

Član Izvršnog odbora S-Leasing

Vuk Vučević je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pre odbrane magistarskog rada, boravio je u Mančesteru, na studijskom boravku na „School of Social Science, University of Manchester“, gde je izučavao probleme korišćenja tržišne moći, monopolizacije tržišta kao i savremenu britansku antimonopolsku regulativu.Po završetku fakulteta radio je u kompaniji koja je bila generalni uvoznik automobila japanske marke „Nissan“, na poziciji menadžera poslovnog razvoja, potom je radio na projektima Svetske Banke sve do 2005. godine, nakon čega započinje svoju profesionalnu karijeru u oblasti finansijskog i operativnog lizinga radeći za vodeće evropske i svetske kompanije u oblasti bankarstva i lizinga.Tokom karijere, objavio je veći broj radova iz oblasti finansija, poreske regulative, marketinga i prodaje. Član je mnogih stručnih tela i odbora sa ciljem unapređenja kako privredne regulative tako i lizing industrije u Srbiji.Na čelu tima od 2014. godine.

Upravni odbor

Vladan Mihajličin

Predsednik Upravnog odbora

Gerhard Maier

Član Upravnog odbora

Daniel Kozel-Reumueller

Član Upravnog odbora