Obaveštenje o prestanku zastoja (moratorijuma)
u otplati zaduženja po lizingu

 

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 103/2020), S-Leasing d.o.o. obaveštava sve svoje klijente fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva koji su prihvatili ponudu za uvođenje zastoja (moratorijuma) u otplati svojih zaduženja po lizingu, da se moratorijum završava 30. septembra 2020. godine

To znači da će sve obaveze koje dospevaju na plaćanje do 30. septembra biti odložene, dok će obaveze od 1. oktobra 2020. nadalje redovno dospevati u skladu sa novim planovima otplate.

Kompanija S-Leasing će klijentima koji su prihvatili ponudu moratorijuma po njegovom isteku dostaviti novi plan otplate zaduženja, sa primenjenom ugovorenom kamatnom stopom.

Ukoliko budete želeli da izmirite obaveze dospele za vreme trajanja moratorijuma na način drugačiji od onog predviđenog novim planom otplate, na raspolaganju imate dve mogućnosti, za koje možete podneti zahtev najkasnije do 17h časova, 13. oktobra 2020. godine:

o prva podrazumeva plaćanje odjednom i glavnice i kamata, koje su dospele i bile odložene tokom moratorijuma, 

o druga je uplata svih kamata koje su dospele i bile odložene tokom moratorijuma, uz produženje roka otplate obaveza za period trajanja moratorijuma.

Kako je pauza u plaćanju zaduženja po lizingu završena, S-Leasing podseća klijente da se ​obaveza otplate nastavlja redovno i da je potrebno uzeti je u obzir prilikom planiranja poslovnog i kućnog budžeta.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na sledeće načine: 

o pozivanjem jednog od brojeva telefona: +381 (0)63 470 282; +381 (0) 66 270 305; +381 (0) 66 270 306; +381 (0) 66 270 309; +381 (0) 66 270 311; +381 (0) 66 270 314; +381 (0) 63 470 606; +381 (0) 63 470 474; +381 (0) 60 183 56 63;

o ili mejlom na: info.sl@s-leasing.rs

Naše radno vreme je:

o ponedeljak – četvrtak: 8:30h - 17 h

o petak: 8:30h – 14:30 h 

 

Srdačno, 

Vaš S-Leasing

Najčešća pitanja i odgovori

U nastavku možete videti najčešća pitanja i odgovore u vezi sa istekom moratorijuma.

Otplata obaveza po osnovu lizing naknada (glavnice i kamate) koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma se neće naplaćivati odjednom po njegovom isteku, već se rok otplate produžava za dva meseca, ili tri meseca u odnosu na prvobitno ugovoreni rok otplate ukoliko nisu bile izmirene dospele obaveze u julu. 

Redovna kamata za vreme trajanja moratorijuma se obračunava na nedospeo dug koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom moratorijuma, a otplaćuje se ravnomerno tokom preostalog roka otplate lizing ugovora. 

Na dospele, a neizmirene obaveze S-Leasing Vam ne obračunava zateznu kamatu tokom trajanja moratorijuma.  

Nakon isteka moratorijuma, S-Leasing će Vam dostaviti novi plan otplate, i ukoliko ste saglasni sa njim, počeće da se primenjuje.

Zastoj otplate u toku moratorijuma ne vodi se kao kašnjenje u Kreditnom birou. 

U slučaju da ste imali kašnjenja pre moratorijuma, dani kašnjenja su zaustavljeni stupanjem moratorijuma na snagu i tokom njegovog trajanja nisu povećavani. Nakon isteka moratorijuma, nastavlja se redovno računanje kašnjenja u Kreditnom birou na sve dospele, a neizmerene obaveze.

Novozaključeni ugovori nisu podlegli moratorijumu. Obračun i naplata glavnice i kamate vrše se kao i pre moratorijuma.