Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

 

U skladu sa Odlukom NBS, možete odložiti otplatu vaših obaveza. 

Ako želite da nastavite da ih plaćate, javite nam do 31. marta

 

Dragi klijenti,

 

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020), klijenti koji imaju obaveze kod kompanije S-Leasing – uključujući fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva – od danas, 21. marta, mogu da se izjasne za odlaganje otplate obaveza (moratorijum) koje imaju na osnovu zaduženja po lizingu.

Zastoj u otplati ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije. Prema odluci NBS, ukoliko u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja na sajtu S-Leasing-a, klijenti koji imaju zaduženja ne odbiju opciju zastoja u otplati obaveza, smatraće se da su je prihvatili.

Na raspolaganju imate sledeće mogućnosti:

  • Ukoliko želite da vam otplata zaduženja bude odložena po isteku roka od 10 dana, nije potrebno da nas obaveštavate. Biće automatski odložena najmanje 90 dana, odnosno tokom perioda trajanja vanrednog stanja. 
  • Ukoliko nastavljate sa redovnom otplatom i ne želite da odložite otplatu obaveza, o tome nas obavestite najkasnije do 31. marta do 16 časova.

Molimo vas da nas obavestite na sledeće načine:

  • pozivanjem jednog od brojeva telefona: +381 (0) 66 270 282; +381 (0) 66 270 305; +381 (0) 66 270 306; +381 (0) 66 270 309; +381 (0) 66 270 311; +381 (0) 66 270 314; +381 (0) 63 470 606; +381 (0) 63 470 474; +381 (0) 60 183 56 63;

 

Naše radno vreme je:

ponedeljak – četvrtak:  9-16 h

petak:   9-13 h 

 

Ukoliko ste prihvatili zastoj u otplati obaveza, po njegovom prestanku nastavićete da otplaćujete obaveze tako da se period otplate produžava tri meseca. 

 

Redovna, ugovorena kamata koju obračunavamo za vreme trajanja zastoja pripisuje se dugu i raspoređuje ravnomerno na preostali rok dospeća. U skladu sa Odlukom NBS, tokom trajanja vanrednog stanja S-Leasing neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje, i neće pokretati postupak izvršenja, niti prinudne naplate, kao ni druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Reprezentativni primer moratorijuma:

 

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, takođe nam se možete javiti na gore navedene načine.

Do tada, brinite o svom zdravlju i zdravlju vaših najmilijih.

 

Vaš S-Leasing

#briniteosebi #ostanitezdravi