Kursna lista

Kursna lista na dan {{datum}}

Srednji kurs EUR Narodne banke Srbije {{formatNumber(kursnaLista.SrednjiKursEurNBS)}}
Prodajni kurs EUR Narodne banke Srbije {{formatNumber(kursnaLista.ProdajniKursEurNBS)}}
Prodajni kurs EUR Erste banke za S-Rent {{formatNumber(kursnaLista.ProdajniKursEurErste)}}

Izračun rate po odabranom kursu na dan {{datum}}

Telefon za kurs:

Srednji kurs EUR Narodne banke Srbije: 011/2010 714

Specijalno oformljen prodajni kurs EUR Erste Bank a.d. za S-Leasing: 011/2010 718

 

Vrednost 6M EURIBOR na dan 09.11.2018. godine iznosi -0,258

Vrednost 6M BELIBOR na dan 09.11.2018. godine iznosi   3,15