Kontakt

Poštovani klijenti i saradnici,

Radi što efikasnije i brže komunikacije, obaveštavamo vas da sve zaposlene možete kontaktirati na istaknute mobilne telefone i/ili putem Viber-a.

S-Leasing d.o.o.

Opšti podaci

S-LEASING DOO BEOGRAD 
Preduzeće za finansijski lizing
Milutina Milankovića 3a
11070 Novi Beograd • Srbija

E-mail: office@s-leasing.rs

 PIB broj: 102941384       Šifra delatnosti: 6491

       Matični broj: 17488104    Broj računa: 340-33537-05

Radno vreme
Ponedeljak-četvrtak: 08:30-17:00h
Petak: 08:30-14:30h

Asistenti Izvršnog odbora:

Ivana Đorđević

+381(0)60 48 48 027

Suzana Jakovljević

+381(0)63 470 035

Direkcija prodaje

Finansiranje komercijalnih vozila i opreme

Rastislav Drljić
Direktor direkcije prodaje
Tel / Viber: +381 (0)63 470 017
E-mail: rdrljic@s-leasing.rs

Rastko Lukić
Stručni saradnik prodaje za direktnu prodaju
Tel / Viber: +381 (0)63 470 087
E-mail: rlukic@s-leasing.rs


Nenad Bukatarević
Šef odeljenja direktne prodaje
Tel / Viber: +381 (0)63 470 474
E-mail: nbukatarevic@s-leasing.rs

Nenad Glišić
Stručni saradnik prodaje za direktnu prodaju
Tel / Viber: +381 (0)63 414 505
E-mail: nglisic@s-leasing.rs

Finansiranje putničkih vozila

Jelena Knežević
Stručni saradnik prodaje
za rad sa eksternim partnerima
Tel / Viber: +381 (0)63 470 269
E-mail: jknezevic@s-leasing.rs

Milica Jovanović
Stručni saradnik prodaje za rad sa eksternim partnerima 
Tel / Viber: +381 (0)60 484 80 59
E-mail: mjovanovic@s-leasing.rs


Zlatko Obradović
Stručni saradnik prodaje
za rad sa eksternim partnerima
Tel / Viber: +381 (0)63 470 044
E-mail: zobradovic@s-leasing.rs

Direkcija podrške prodaji

Zorica Tomić
Direktor direkcije podrške prodaji
Tel / Viber +381 (0)63 689 226
E-mail: ztomic@s-leasing.rs

Milica Popović
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)60 183 56 63
E-mail: mpopovic@s-leasing.rs

Dragana Novaković
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381(0)66 270 307
E-mail: dnovakovic@s-leasing.rs

Sanja Prvulović
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)66 270 306
E-mail: sprvulovic@s-leasing.rs

Ana Mrkobrad
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)60 484 80 29
E-mail: amrkobrad@s-leasing.rs

Aleksandar Stojanović

Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381(0)66 270 311
E-mail: astojanovic@s-leasing.rs

Korisnička zona

Pregled dugovanja i otplata ugovora

Informacije o stanju dugovanja po ugovorima o finansijskom lizingu:
Tel / Viber +381 (0)66 270 309
Tel / Viber +381 (0)63 470 282

Pravna pitanja i sudski sporovi:
Tel / Viber +381 (0)60 183 56 67

Informacije u vezi isteka ugovora o finansijskom lizingu:

Tel / Viber +381 (0)63 470 510
Tel / Viber +318(0) 60 270 3173

Ponude za prevremenu isplatu ugovora o finansijskom lizingu:

Tel / Viber +381 (0)66 270 308

E-mail: operativni.poslovi@s-leasing.rs

Registracija vozila

Informacije u vezi sa produženjem registracije:
Tel / Viber +381 (0)63 470 510

E-mail: registracija@s-leasing.rs

Osiguranje

Informacije o osiguranju i ugovaranje polisa osiguranja:
Tel / Viber +381 (0)66 270 304
Tel / Viber +381 (0)66 270 305

Informacije u vezi štetnih događaja i krađa nad predmetima lizinga:
Tel / Viber +381 (0)66 270 315

E-mail: osiguranje@s-leasing.rs

Ogranci S-Leasing poslovne mreže

Filijala Novi Sad

Ogranak Novi Sad
Park City
Narodnog fronta 23c
21000 Novi Sad

Tel: +381(0)21 261 8880
Fax: +381(0)21 270 0679
E-mail: officeNS@s-leasing.rs
 

Milica Grubačić
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)60 1811053
E-mail: mgrubacic@s-leasing.rs

Bojana Andrić
Stručni saradnik prodaje
Tel / Viber +381 (0)63 470122
E-mail: bandric@s-leasing.rs

Filijala Čačak

Ogranak Čačak
Gradsko šetalište 181
32000 Čačak

Tel: +381(0)32 515 0652
Fax: +381(0)21 489 0625
E-mail: office.CA@s-leasing.rs

Dejan Jevtić
Stručni saradnik prodaje za direktnu prodaju
Tel / Viber +381 (0)60 202 46 14
E-mail: djevtic@s-leasing.rs


Mirjana Erović
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)66 270 314
E-mail: merovic@s-leasing.rs

Prodaja korišćenih predmeta lizinga

Đelmaš auto d.o.o

Endija Vorhola 14

Julino brdo

11147 Beograd

Lokacija na mapi