Dokumentacija

Dokumentacija za fizička lica

Potrebna dokumentacija

  • Popunjen zahtev za finansiranje
  • Ponuda (predračun) dobavljača
  • Potpisan zahtev kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
  • Potpisana izjava o statusu funkcionera
  • Fotokopija lične karte
  • Potvrda o zaposlenju
  • Kopija radne knjižice ili Potvrda iz matične evidencije o osiguranicima PIO fonda
  • Administrativna zabrana
  • Obračunski listić poslodavca za poslednja 3 meseca

Dokumentacija za pravna lica

Dokumentacija za preduzetnike