Do lizinga u 5 koraka

4

Potpisivanje ugovora - potpisivanje ugovora, uplata učešća, dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja

 

Ugovaranje polise osiguranja - kasko ili imovinske, (odabir osiguravajuće kuće i uslova osiguranja)

5

Preuzmi i koristi - Preuzimate predmet na korišćenje

Učinićemo sve da vaši koraci do lizinga budu što kraći! Odgovorićemo na sve vaše zahteve i prilagoditi ponudu vašim mogućnostima.