Do lizinga u 3 koraka

 • Ugovorite uslugu

  Popunite zahtev i dostavite nam dokumenta

  Odaberite odgovarajući zahtev za informativnu ponudu:

   

  Zahtev za fizička lica

  Zahtev za preduzetnike

  Zahtev za pravna lica

   

 • Izrada ugovora

  Potpisivanje ugovora - potpisivanje ugovora, dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja.

   

  Ugovaranje polise osiguranja - kasko ili imovinske, (odabir osiguravajuće kuće i uslova osiguranja).

 • Preuzmi i koristi

   

  Preuzimate predmet na korišćenje